Aktuální informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně o výskytu COVID-19 k 6. 3. 2020

2.5.2020

Dne 6. 3. 2020 vydala Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně aktuální informace o výskytu COVID-19:

Vzhledem k četným dotazům týkajících se rizika onemocnění COVID-19 v jednotlivých regionech Itálie sděluje následující:

V rámci předběžné opatrnosti považujeme celou Itálii za rizikovou oblast.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně pro své občany zřídila telefonní linku 724 221 953 a 577 006 759, které jsou k dispozici každý den od 7:00 do 19:00 hodin a v případě dotazů e-mail: covid19@khszlin.cz


Pro osoby bez obtíží a vracející se z Itálie je na webových stránkách (www. khszlin.cz) dotazník s poučením, který je možné vyplnit v případě, že byste se na výše uvedené linky nedovolali.


Prosím mějte trpělivost, vzhledem ke končícím jarním prázdninám ve Zlínském kraji jsou jednotlivé linky přetížené.

 

Ing. Hana Kubišová, Ph.D., zástupkyně ředitele pro teoretickou výuku

V Uherském Brodě 6. 3. 2020