BLÍŽÍ SE termín přihlášek UMĚLECKÝCH OBORŮ!

15.10.2020

Máte umělecké sklony? Neboj se přihlásit k talentové zkoušce! 

Přijímací řízení pro umělecký obor UMĚLECKOŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ - Práce rytecké 

Kód oboru: 82-51-L/01

Přijímací zkouška: talentová

Forma studia: denní studium

Délka studia: 4 roky

Ukončení studia: maturitní zkouška

Termín zaslání přihlášek na talentovou zkoušku: do 30. listopadu 2020

Termín talentové zkoušky: 8. ledna 2021

K talentové zkoušce si přineste: 10 prací (studijní kresba a malba min. 5ks, volná tvorba 5 ks)

                                                          potřeby na kreslení (tužky, hrudky).

Kritéria přijímacího řízení pro obor s talentovou zkouškou (Pro všechna kola na školní rok 2021/2022) najdete zde.

Přihláška se podává na speciálním tiskopisu (formuláři), viz. Přihláška na denní studium do oborů s talentovou zkouškou.

Více informací o oboru zde.

Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou na adresu Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení. Bližší informace najdete zde. 

Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na střední škole v některém kole přijímacího řízení, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v denní formě vzdělávání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.