Doplňující volby do školské rady

18.11.2022

Školská rada

Doplňující volby do školské rady 

  • Volba zástupce školské rady za pedagogické pracovníky proběhne 19.12.2022 od 12.00 do 15.00 v Dílenské učebně (1.patro), Vlčnovská 688, UB
  • Přihlášky kandidátů do školské rady se posílají do 7.12.2022 včetně
  • Přihláška kandidáta musí být podepsaná
  • Jména kandidátů budou zveřejněna na webových stránkách školy a na nástěnkách školy
  • Funkční období nově zvoleného člena školské rady končí shodně s funkčním obdobím členů zvolených v řádných volbách , tj. k 11.7.2024