Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

24.8.2020

Vážení zákonní zástupci,milé žákyně a milí žáci,

 

v souladu s Vyhláškou 211/2020 zveřejňujeme Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 na SŠ-COPT Uherský Brod.

Rozpis konzultací naleznete zde

Ing. Hana Kubišová, Ph.D.

zástupkyně ředitele pro teoretickou výuku

 

V Uherském Brodě dne 14. května 2020