Informace o výskytu koronaviru a aktuální situace ve Zlínském kraji k 9. 3. 2020

3.5.2020

Dne 9. 3. 2020 byla zveřejněna informace o výskytu viru COVIC-19 ve Zlínském kraji.

I nadále platí, že všechny osoby, které se od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, tuto skutečnost bezprostředně oznámily telefonicky nebo vzdáleným způsobem svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb. Lékaři rozhodnou o karanténě.

vedení školy

V Uherském Brodě 9. 3. 2020