JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA pro školní rok 2020/2021

21.4.2021

Aktuální informace k jednotné přijímací zkoušce pro maturitní obor

TECHNIK PUŠKAŘ

Maturitní obor 23-69-L/01 Technik – Puškař přijímací zkoušky bude dělat ve stanoveném termínu.

Přijímací zkouška

1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky – 3. května 2021

2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky – 4. května 2021

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky - 2. června 2021

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky - 3. června 2021

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika. 

Časový limit pro písemné testy jednotné přijímací zkoušky se prodlužuje:

- u českého jazyka a literatury na 70 minut (o 10 minut z 60 minut)

- u matematiky se prodlužuje na 85 minut (o 15 minut z 70 minut)

Výsledky přijímacího řízení v řádném termínu budou vyhlášeny nejdříve 19. května, nejpozději 21. května 2021.
 

Zdravotnická obličejová maska

Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému nošení roušek, která je platná od 21. 4. 2021. Při přijímací zkoušce, bez ohledu na věk uchazeče, oprávněni nosit jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek (nemusí tedy mít při přijímací zkoušce respirátor FFP2).

Zápisový lístek

Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na střední škole v některém kole přijímacího řízení, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v denní formě vzdělávání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

Zápisový lístek si uchazeč vyzvedne na své základní škole.

Více informací k jednotné přijímací zkoušce.

VYZKOUŠEJ SI TESTY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM ! 

Odkazy na testy najdeš ZDE!