Ohlédnutí

19.6.2019

Studentská výstava absolventů SŠ-COPt v Cafe Clubu

Na SŠ – COPt se kromě jiných vyučuje obor uměleckořemeslné zpracování kovů (rytectví). Akademický sochař Pavel Gabrhel, který na škole tento obor vyučuje, připravil spolu se svými studenty, dnes již absolventy výstavu, jejíž vernisáž se uskutečnila v pátek 7. června.

K vidění jsou kresby, mědiryty i ukázky prostorových prací, pečetidel a ryteckých prací na pažby zbraní.

Úvodní slovo měla Iris Fojtíková, která byla vystavujícím mistrovou praktické činnosti. Návštěvníkům vernisáže krátce přiblížila historii rytectví.

Původ oboru lze nalézt už v pravěku, kdy lovci žijící v jeskyních i později zemědělci v chýších zdobili své nástroje a kreslili a ryli na stěny svých příbytků výjevy ze života. Rytectví je spojením výtvarného nadání, manuální zručnosti a také vynalézavosti. Po objevu mědi a železa a nástupu kovových nástrojů došlo k obrovskému rozkvětu všech řemesel, tedy i rytectví. Rozvíjel se obchod a s ním i potřeba označovat svoje výrobky vlastními výrobními značkami. Již ve starém Egyptě znali razidla i pečetidla. Za naprostý zlom také pro rytectví je považován vynález knihtisku. Ilustrace byly nejprve vytvářeny jako dřevořezby a dřevo ryty, pak přišly na řadu odolnější kovy. Mědirytina se používala jako reprodukční technika. Ilustrace mědirytem a později ocelorytem vyráběly početné dílny rytců, aby přenesli oltářní malby do knih. V Evropě přišli patrně na nápad otiskovat rytiny barvou zbrojíři a pasíři. Rytý vzor začudili mastnými sazemi a otiskli na papír – to byl zřejmě vznik mědirytu. Pak mědirytina a později ocelorytina provázela knihy ilustracemi až do 19. století. Zdobené knižní vazby slepotiskem, zlatotiskem jsou také tvořeny nástroji vyrobenými rytci. Jsou to různá tlačidla od písmen po ornamenty, které téměř stejně používají dodnes (ukázky jsou k vidění ve vitrínách na výstavě). Rytiny se uplatnily na různýc h předm ětech denní potřeby, ale i na hodnotných uměleckých kusech. S Rytinami se často setkáváme na monstrancích, obřadních církevních nádobách a dalším církevním vybavení. Můžeme je najít na příborech, nádobách, tabatěrkách, pudřenkách, schránkách na rtěnky, parfémy, na kalamářích, hodinách, nábytku, vycházkových holích, kuřáckých potřebách a také na nožích a zbraních, zvláště pak loveckých. Rytec také vyrábí nástroje pro jiné řemeslníky, např. sedláře a již zmíněné knihaře. Rytina provázela a dodnes provází nejen knihy, ale také tisk map, poštovních známek, bankovek, kolků, odznaků a různých jiných cenin. Výroba medailí, mincí a plaket je bez tohoto řemesla nemyslitelná. Dnes již sice mnoho těchto metod ustoupilo moderním technologiím, ale v oborech umělecko-řemeslných a restaurátorských se dodnes používají v nezměněné formě.

Na závěr vernisáže vystoupila jedna z vystavujících s krásným vyznáním: „Před rokem jsme opustili školu, práce, které tady vidíte, jsou průřezem toho, co jsme za 4 roky dělali. Za náš ročník bych chtěla poděkovat všem, kdo jakkoliv pomáhají škole. Tento obor nebyl a není jednoduchý. Nemluvím o biflování se látky, ale o praxi – malování, modelování, rytí, sekání, broušení, vkládání různých materiálů do různých kovů. Pro hodně z nás to neskončilo ani po studiu. Nikdy za celé 4 roky studia jsme na tuto práci nebyli sami, vždycky tu byli dva strážní andělé, kteří za námi st&aa cute;li, kteří za dobrovolnou práci navíc a za svou laskavost nikdy nic nechtěli – je to učitel dějin kultury, technické dokumentace, ale především výtvarné přípravy Pavel Gabrhel a naše nejlepší mistrová praktické činnosti rytí Iris Fojtíková. Opravdu za námi stáli tak, jak by měl stát každý učitel a mistr za svým žákem. Jsme hrdí a pyšní, že nás učili takoví lidé. Děkujeme za nádherné 4 roky strávené na této škole, po které se nám stýská."

Vernisáž absolventů SŠ-COPT v Cafe Clubu potrvá do 13. srpna.

Fotografie z vernisáže zde.

Číst více zde.