Podrobné jednotné zkušební schéma písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky jaro 2020

25.8.2020

Milé žákyně a milí žáci,

zveřejňujeme podrobné jednotné zkušební schéma písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním odbobí. Žáci jsou v průběhu písemných zkoušek oblečeni dle dress code. Doporučujeme žákům dostavit se do školy minimálně 20 minut před zahájením dané zkoušky. Rozpisy žáků budou zveřejněny v den konání zkoušek na vstupních dveřích do budovy teoretické výuky, dále budou rozpisy vyvěšeny v jednotlivých patrech budovy.

V následujících dnech budou žákům zaslány pozvánky na e-mail uvedný v přihlášce k maturitní zkoušce.

 

Ing. Hana Kubišová, Ph.D.

zástupkyně ředitele pro teoretickou výuku