Praktické maturitní zkoušky - třída UM4 - MS

6.5.2019

Termín praktickématuritní zkoušky: 14. květen - 15. květen 2019                                                                                                   Zahájení praktické maturitní zkoušky: 14. květen 2019 v 6.30 hodin, dílna č. 1.
Místo konání praktické maturitní zkoušky: budova odborného výcviku, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod.
Pracovní doba: 6.30 - 14.00 hodin.
Žáci musí být ustrojeni v souladu s BOZP (pracovní oděv a obuv, čepice).

Rozpis žáků konajících praktickou maturitní zkoušku je zveřejněn na nástěnce ve škole a k dispozici u třídního učitele.