Přehled nejdůležitějších informací k zahájení výuky od 11. 5. 2020

12.8.2020

Vážení zákonní zástupci, milé žákyně, milí žáci,

zasíláme Vám souhrn všech klíčových informací, které jsou spojeny s návratem žáků 3. a 4. ročníků do škol. Kompletní informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky najdete na našem webu zde. Vedení školy pro Vás z nich vybralo ty nejdůležitější a přidáváme konkrétní organizaci výuky v naší škole. Současně Vás prosíme, abyste vyplnili krátký on-line dotazník, jehož podklady nám umožní ještě více efektivně zorganizovat plán individuálních konzultací od 11. května 2020. Dotazník byl žákům odeslán přes zprávy v systému Bakaláři.

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH INFORMACÍ

Od 11. 5. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 3. a 4. ročníků pro účely přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky. To znamená, že žáci 1. a 2. ročníků se do školy nevracejí.

Zákonní zástupci žáků, kteří se vrátí do školy, musí podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Pokud zákonný zástupce žáka tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Čestné prohlášení najdete zde.

Žákům, kteří navštěvují školu za účelem přípravy na maturitní nebo závěrečné zkoušky, je umožněno stravování v jídelně CZUB nebo jídelně DM SŠ-COPT Uherský Brod, pokud jsou zde ubytovaní. Vzhledem ke skutečnosti, že žáci z různých skupin ani v jídelně se nesmí potkávat, je nutné dodržovat naplánované obědové přestávky ve škole.

Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení. Roušky budou nosit všichni žáci ve společných prostorách školy. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry. Ve třidách se bude větrat minimálně jednou za hodinu (doba větrání minimálně 5 minut).

 

ORGANIZACE INDIVIDUÁLNÍCH KONZULTACÍ

Bloková výuka od 8.00 do 12.00 hodin.

Žáci budou mít výuku maturitních předmětů (ČJL, AJ, M, odborné předměty, odborný výcvik), resp. předměty k úspěšnému složení závěrečných zkoušek (odborné předměty, odborný výcvik).

Během dne bude každá skupina pracovat se „svými“ vyučujícími stěžejních předmětů. V případě potřeby mohou žáky vyučovat jiní vyučující, kteří vyučují daný předmět na naší škole.

Konkrétní rozvrh připravíme poté, jakmile zjistíme Váš zájem o individuální konzultace z důvodu přípravy skupin, jejichž složení bude neměnné po celou dobu individuálních konzultací.

O rozdělení žáků do skupin Vás budeme informovat, jakmile zjistíme Váš zájem, nejpozději ve čtvrtek 7. 5. 2020.

Škola zajistí všechna potřebná hygienická opatření.

Škola má povinnost vést evidenci žáků účastnících se individuálních konzultací.

 

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ

1.    Vyplnit   čestné    prohlášení   o    neexistenci   příznaků   virového   infekčního onemocnění – možnost zaslat e-mailem nebo donést do školy 11. 5. 2020.

2.    Zaslat potvrzení o účasti na individuálních konzultacích a ubytování na DM SŠ-COPT Uherský Brod na e-mail na hana.kubisova@copt.cz do 7. 5. 2020. Potvrzení je ke stažení zde.

3.    Mít minimálně 2 roušky na žáka a den a sáček na uložení roušek.

 

vedení školy

V Uherském Brodě 4. května 2020