Přihlášení k ubytování v Domově mládeže pro šk. rok 2020/2021

3.9.2020

Zájemci o ubytování v DM ve školním roce 2020/2021 si na webových stránkách www.copt.cz v sekci Dokumenty - Domov mládeže mohou stáhnout a vyplnit  přihlášku a do 31.5.2020 ji podepsanou poslat na adresu Domova mládeže (Obchodní 2055, Uherské Brod 688 01), popř. elektronicky na e-mailovou adresu domovmladeze@seznam.cz.
Tento termín je závazný pro stávající žáky. Rodiče žáků nastupujících do 1.ročníku budou v měsíci červnu písemně informováni o dalším postupu.