Přihlášky ke studiu do UMĚLECKÉHO OBORU!

19.11.2020

Máš umělecké sklony? Neboj se přihlásit k talentové zkoušce! 

Přijímací řízení pro umělecký obor UMĚLECKOŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ - Práce rytecké 

Kód oboru: 82-51-L/01

Přijímací zkouška: talentová

Forma studia: denní studium

Délka studia: 4 roky

Ukončení studia: maturitní zkouška

Termín zaslání přihlášek do oboru s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020

Přihláška ke studiu na SŠ do oboru s talentovou zkouškou ke stažení zde.

1. řádný termín talentové zkoušky 8. ledna 2021

2. řádný termín talentové zkoušky 15. ledna 2021

Sraz 8.00 hod.

Zahájení talentové zkoušky 8.30 hod.

K talentové zkoušce si přineste: minimálně 10 prací (studijní kresba a malba min. 5ks, volná tvorba 5 ks)

                                                          potřeby na kreslení (tužky, rudky).

Talentová zkouška: kresba zátiší

                                    zadané téma - figurální kompozice

Kritéria přijímacího řízení pro obor s talentovou zkouškou (Pro všechna kola na školní rok 2021/2022) najdete zde.

Více informací o oboru zde.

Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou na adresu Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení. Bližší informace najdete zde. 

Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na střední škole v některém kole přijímacího řízení, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v denní formě vzdělávání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

Zápisový lístek si uchazeč vyzvedne na své ZŠ.