"T-PROFI"

23.9.2020

Složení soutěžního týmu: Zástupce firmy - CZUB, kapitán týmu

                                                Zástupce SŠ-COPT -  učitel odborného výcviku

                                                Žáci SŠ-COPT Uh. Brod - 2. ročník ve šk. roce 2019/2020

                                                Žáci ZŠ Pod Vinohrady Uh. Brod - 5. tř. ve šk. roce 2019/2020

Místo konání:    Experimentárium - vědeckotechnický park  SPŠ Otrokovice

Pořadatel:           Krajská hospodářská komora Zlínského kraje

                            Experimentárium - vědeckotechnický park  SPŠ Otrokovice

Cíl akce: Podpora vzdělávání pro praxi                                                                                          

                Prohlubování základních praktických dovedností                                    

                Propagace existující spolupráce zaměstnavatelů a vzdělavatelů

Program:                    8:00 - 8:30                 Registrace účastníků

                                    9:00 - 9:15                  Zahájení soutěže

                                    9:15 - 9:30                  Instruktáž vedoucích týmu

9:30 - 12:30                Montáž soutěžního modelu

12:30 - 14:00              Vyhodnocení poroty, oběd a doprovodný program pro soutěžící

14:00 - 14:30              Vyhlášení výsledků

14:30 - 15:00              Demontáž

 

Vítězný krajský tým se automaticky nominuje do celorepublikového kola, které se uskuteční 1. října v Praze.

Po dobu soutěže budou otevřeny prostory Experimentária s nabídkou exkurze.

 Akce je podpořena Zlínským krajem.