Veřejná zakázka - Změna účelu využití včetně stavebních úprav části budovy

11.1.2021

Předmětem veřejné zakázky je rozšíření dílny CNC, jejíž prostor je nedostatečný pro umístění nových zařízení, které škola potřebuje k výuce. 

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: 8.2.2021

Předpokládaný termín ukončení plnění zakázky: 5.3.2021

Zahájení plnění zakázky je závislé na ukončeném výběrovém řízení.