Zajištění výuky v době uzavření školy

7.5.2020

Zajištění výuky v době uzavření školy

V době uzavření školy z důvodu Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 10. 3. 2020 budou žákům materiály a úkoly pro samostudium zasílány na třídní e-mail či zveřejňovány přes Bakaláře na nástěnce třídy.

Žáci mají povinnost kontroly třídního e-mailu a zpráv přes Bakaláře. V případě používání Bakalářů doporučujeme žákům kontrolu přes webové rozhranní, v mobilní aplikaci se nemusí zprávy správně zobrazit.

Předem děkujeme za pochopení.

Ing. Hana Kubišová, Ph.D., zástupkyně ředitele pro teoretickou výuku 

V Uherském Brodě 12. 3. 2020