Závěrečné zkoušky L0+H Podzim 2020

1.10.2020

Milé žákyně a milí žáci,

seznamte se s termíny závěrečných zkoušek pilotního projektu MŠMT, které se z důvodu koronakrize budou konat v podzimním zkušebním období.

Závěrečnou zkoušku mohou konat všichni žáci, kteří v souladu se zákonem mají uzavřený třetí ročník do 31. srpna 2020 a podali novou přihlášku k závěrečné zkoušce.

Termín pro zaslání přihlášky je do 15. srpna 2020.

Pokud žák nedodá do stanoveného termínu přihlášku, nebude moci závěrečnou zkoušku konat. Přihláška je ke stažení zde.

Přejeme Vám hezký zbytek prázdnin!

Ing. Hana Kubišová, Ph.D.

zástupkyně ředitele pro teoretickou výuku

 

V Uherském Brodě dne 4. srpna 2020.

Informace k ZZ L0+H Podzim 2020