COVID-19

Informace k distanční výuce od 5. října 2020

Vážení rodiče, milé žákyně a žáci, příznivci školy,

připravili jsme pro Vás přehled informací k distanční výuce, na kterou naše škola přejde od 5. října 2020 v souladu s Nařízením Mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 9/2020.

Distanční výuka bude probíhat dle upraveného rozvrhu hodin, který je zveřejněn v systému Bakaláři.

Výuka teoretických předmětů bude probíhat distanční formou ve dvou stupních:

  1. On-line výuka pomocí Microsoft Teams pro předměty uvedené v rozvrhu hodin;
  2. Zadaná práce přes Microsoft Teams pro zbývající předměty – vyučující může zadat práci, zpracování referátu, prezentace či projektu do daného předmětu.

Výuka odborného výcvik bude probíhat v souladu s nařízením Vlády České republiky od 14. 10. 2020 distanční formou.

Vyučující daného předmětu zapíše do třídní knihy číslo hodiny, probírané učivo a absenci žáků, kteří se výuky neúčastnili. V souladu s novelou školského zákona je distanční výuka povinna pro všechny žáky. V případě, že se žák nebude moci výuky zúčastnit, má povinnost doložit absenci omluvenkou od zákonného zástupce. Žáci mají povinnost odevzdávat zpracovanou zadanou práci a plnit zadané domácí úkoly v souladu s pokyny vyučujících.

Žáci, kteří nemají dostačující IT vybavení či internetové připojení, budou mít zadávanou práci jiným způsobem, který uvedli v daném dotazníku. V případě technických potíží se žáci mohou obrátit na své třídní učitele. 

Věříme, že společnými silami uzavření školy zvládneme a budeme se těšit na výuku face to face.

Vedení školy

V Uherském Brodě 1. října 2020.