Denní studium

Přijatí/Nepřijatí uchazeči oboru Mechanik seřizovač pro šk. rok 2020/21 Vyhlášení výsledků - 2. kolo Talentových zkoušek Potvrzení o zřízení inkasa na obědy v ČZ UB Přijatí/Nepřijatí uchazeči oboru Technik - Puškař pro šk. rok 2020/21 Přijatí/Nepřijatí uchazeči oboru Puškař pro šk. rok 2020/21 Přijatí/Nepřijatí uchazeči oboru Obráběč kovů pro šk. rok 2020/21 Nový zákon o PŘ a ukončení SŠ vzdělání ve šk. roce 2019/2020 Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Obráběč kovů - splnění podmínek k přijetí pro šk. rok 2020/2021 Puškař - splnění podmínek k přijetí pro šk. rok 2020/2021 Informace k vyhlášení nouzového stavu Kritéria přijímacího řízení 2019/2020 (Pro všechna kola na školní rok 2020/2021) Kritéria přijímacího řízení pro obor s talentovou zkouškou 2019/2020 (Pro všechna kola na školní rok 2020/2021) Dodatek ke školnímu řádu s účinností od 1. 1. 2020 Žádost o prominutí zvýšené absence Bodové ohodnocení Talentové zkoušky 10.1.2020 Školní řád SŠ-COPT Uherský Brod Potvrzení o bezinfekčnosti Učební hodinový plán oboru Puškař Učební hodinový plán oboru Technik puškař Učební hodinový plán oboru Obráběč kovů Učební hodinový plán oboru Mechanik seřizovač Učební hodinový plán oboru Nástrojař - Rytec kovů Žádost o opakování ročníku Přihláška k dennímu studiu - obor s talentovou zkouškou Omluvný list žáka Žádost o osvobození TV Žádost o pozdější příchody, dřívější odchody z vyučování Učební hodinový plán oboru Uměleckořemeslné zpracování kovů Přihláška k dennímu studiu ve střední škole Katalog ukázek výrobků žáků Žádost o ukončení studia Žádost o uznání předmětů Žádost o změnu oboru Přihláška k maturitní zkoušce Žádost o přijetí do vyššího ročníku Provozní řád šatního boxu