Důležité odkazy

JUNIOR ZBROJOVÁK

Stipendijní  program pro studenty technických oborů středních škol a učilišť. Základem je praxe v České zbrojovce a.s. Vše vrcholí garancí pracovního místa v České zbrojovce, finanční a materiální podporou během studia.

Junior zbrojovákem se můžete stát od 1. ročníku studia na SŠ nebo učilišti.

Jak se stát Junior zbrojovákem?

- Vyplň formulář (nalezneš na webu České zbrojovky v sekci "kariéra"/JUNIOR ZBROJOVÁK - Žádost o zařazení do studijního programu).

- Formulář vytiskní a odevzdej na sekretariátu školy.

 Výhody programu: 

- prospěchová stipendia v hodnotě až 10 000 Kč/školní rok;

- oborová stipendia v hodnotě až 500 Kč/měsíc;

- bezplatné obědy v hodnotě až 6 000 Kč/školní rok;

- placená školní praxe v rámci praktického vyučování, popř. dobrovolné praxe v České zbrojovce;

- garance pracovního místa.

 

STIPENDIUM NA PODPORU TECHNICKÉ VZDĚLANOSTI 

Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod a Nadace Rudolfa Ovčaří zajišťují stipendijní program pro studenty strojírenských a technických SŠ a VŠ. Stipendium nezavazuje k budoucímu profesnímu uplatnění v České zbrojovce a.s. 

Jak postupovat?

- Zašli motivační dopis a strukturovaný životopis vč. fotografie na elektronickou adresu: vaculikovav@czub.cz.

- Splníš-li kritéria, budeš pozván k pohovoru. 

- Uspěješ-li, absolvuješ II. kolo výběrového řízení - talentové testy studijního a pracovního potenciálu.

- Budou-li vyhodnoceny jako doporučující, dostaneš stipendium.

Kolik to dělá? 

- Až 12 000 Kč jednorázově při studiu na SŠ.

- Až 16 000 Kč jednorázově při studiu na VŠ - Bc.

- Až 20 000 Kč jednorázově při studiu na VŠ - Ing., Mgr.

- Až 30 000 Kč jednorázově při postgraduálním studiu.

Možnosti spolupráce s firmou:

- absolvování povinné bezplatné praxe; 

- spolupráce v rámci vypracování seminární, bakalářské nebo diplomové práce.

 

PODPORA ŘEMESEL V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

Stipendium Zlínského kraje na podporu řemeslných oborů 

Žákům denní formy vzdělávání jsou poskytovány ve vybraných oborech poskytujících střední vzdělání s výučním listem kategorie H (Obráběč kovů), a to při splnění dále uvedených podmínek finanční prostředky. Finanční podpora je poskytována z rozpočtu Zlínského kraje prostřednictvím příslušných středních škol se sídlem na území Zlínského kraje.

Výše finanční podpory žákům vybraných oborů vzdělání

1. ročník:         300,- Kč měsíčně, září až červen, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 500,- Kč

2. ročník:         400,- Kč měsíčně, září až červen, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2 500,- Kč

3. ročník:         500,- Kč měsíčně, září až leden, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 3 000,- Kč

Bližší informace najdete zde.

 

ZBROJNÍ PRŮKAZ

Studenti denního studia puškařských oborů si mohou udělat Zbrojní průkaz skupiny D k výkonu zaměstnání, nebo povolání s finanční podporou školy. 

Podmínky: 

- věk 18 let;

- studovat obor Technik puškař nebo Puškař;

- zdravotní způsobilost;

- způsobilost k právním úkonům, 

- v teoretické části splnit test na 74 bodů ze 79;

- v praktické části splnit střelbu v rozsahu minimálně čtyř zásahů terče z pěti výstřelů. 

 

  ZKOLA_logo_RGB (1)

Informačí a vzdělávací portál školství Zlínského kraje určený pedagogům, žákům, studentům a jejich rodičům. Odkaz zde.