Talentové zkoušky

10.1.2020

Termín 1. kola přijímacího řízení:
Talentové zkoušky (v 1. kole) se uskuteční dne 10. ledna 2020 pro obor 82-51-L/01 Uměleckořemeslné
zpracování kovů.

Začátek zkoušky v 9.00 hod.

Místo konání budova školy SŠ-COPT Uherský Brod, ulice Svatopluka Čecha 1283 (budova se nachází v areálu ČZ)

Přineste si 10 prací (studijní kresba a malba min. 5ks, volná tvorba 5 ks), kreslící potřeby na kreslení

Termín pro podávání přihlášek na 1. kolo oboru s talentovou zkouškou:
Uchazeči o studium odevzdají přihlášku do oboru 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů na 1. kolo
nejpozději do 30. listopadu 2019.

Kritéria přijímacího řízení pro obor s talentovou zkouškou (pro všechna kola na školní rok 2020/2021) najde zde.