Zlatá včela

25.4.2020

Osvětimany u Uherského Hradiště

Soutež pro členy včelařských kroužků, která umožňuje včelaříkům porovnání teoretických znalostí a praktických dovedností získaných při práci v kroužku. Po ranní soutěži ve včelařských znalostech bude odpoledne následovat doprovodný program, při kterém žáci školy budou spoluorganizovat střelbu ze vzduchovky a předvádět rozborku a sborku sbraně.