MATURITNÍ OBORY

Základní informace o přijímacím řízení na maturitní obory

82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů

Předpokládaný počet uchazečů pro školní rok 2021/2022

82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů – 12 žáků

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení pro obor s talentovou zkouškou

Termín pro podání přihlášek je do 15. března 2021. Přihlášky můžete odevzdat osobně na ředitelství školy nebo poslat na adresu SŠ-COPT Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení.
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami.

Talentová zkouška 

Přijímací řízení na obor Uměleckořemeslné zpracování kovů – práce rytecké probíh aformou talentové zkoušky.

Termín talentové zkoušky – 7. dubna 2021

Průběh zkoušky: 

  • 8:15 sraz, prezence
  • 8:30 zahájení
  • Místo konání - Vlčnovská 688, Uherský Brod (budova praktického výcviku, vchod z ulice)

– K talentové zkoušce si přineste:

– minimálně 10 prací (studijní kresba a malba min. 5 ks, volná tvorba 5 ks),
– potřeby na kreslení (tužky, rudky).

– Obsah talentové zkoušky:

– volná tvorba;
– zadané téma.

Kritéria přijímacího řízení pro obor s talentovou zkouškou.

Zápisový lístek

Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na střední škole v některém kole přijímacího řízení, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v denní formě vzdělávání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

Zápisový lístek si uchazeč vyzvedne na své základní škole.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU S TALENTOVOU ZKOUŠKOU

 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 

Předpokládaný počet uchazečů pro školní rok 2021/2022

23-45-L/01 Mechanik seřizovač – 12 žáků

Na základě opatření MŠMT č.j. MSMT-43073/2020-3 a Kritérií pro přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 SŠ – COPT Uherský Brod ředitel školy rozhodl o nekonání stanovených přijímacích zkoušek pro maturitní obor 23-45-L/01 Mechanik seřizovač.

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY O NEKONÁNÍ JEDNOTNÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK OBORU MECHANIK SEŘIZOVAČ

Výsledky přijímacího řízení v řádném termínu budou vyhlášeny nejdříve 19. května, nejpozději 21. května 2021.

Shrnutí aktualit k přijímacímu řízení na SŠ pro školní rok 2020/2021

 

23-69-L/01 Technik puškař 

Předpokládaný počet uchazečů pro školní rok 2021/2022

23-69-L/01 Technik puškař – 42 žáků

Maturitní obor 23-69-L/01 Technik – Puškař přijímací zkoušky bude dělat ve stanoveném termínu.

 

Podávání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení

Uchazeči mají možnost podat maximálně 2 přihlášky v prvním kole přijímacího řízení.

Termín pro podání přihlášek je do 1. března 2021. Přihlášky můžete odevzdat osobně na ředitelství školy nebo poslat na adresu SŠ-COPT Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení.
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přijímací zkouška

1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky – 3. května 2021

2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky – 4. května 2021

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky - 2. června 2021

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky - 3. června 2021

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika

Časový limit pro písemné testy jednotné přijímací zkoušky se prodlužuje:

- u českého jazyka a literatury na 70 minut (o 10 minut z 60 minut)

- u matematiky se prodlužuje na 85 minut (o 15 minut z 70 minut)

Výsledky přijímacího řízení v řádném termínu budou vyhlášeny nejdříve 19. května, nejpozději 21. května 2021.

Zdravotnická obličejová maska

Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému nošení roušek, která je platná od 21. 4. 2021. Při přijímací zkoušce, bez ohledu na věk uchazeče, oprávněni nosit jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek (nemusí tedy mít při přijímací zkoušce respirátor FFP2).

Zápisový lístek

Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na střední škole v některém kole přijímacího řízení, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v denní formě vzdělávání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

Zápisový lístek si uchazeč vyzvedne na své základní škole.

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2021/2022

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Časový rozvrh konání písemných testů jednotné přijímací zkoušky

Shrnutí aktualit přijímacího řízení na SŠ pro školní rok 2020/2021

Příprava uchazečů na JPZ

prijimacky.cermat.cz

  • testy z minulých ročníků
  • průvodce řešením testů
  • tipy a doporučení pro uchazeče
  • ilustrační testy 2021 - 11. ledna v IS Cetis, 8. února na webu

procvicprijimacky.cermat.cz

  • procvičování testů /typů úloh (zadání + výsledek + vzorové řešení)

nadalku.msmt.cz

  • pro uchazeče i pro školy