Nástrojař - rytec kovů

DÁLKOVÉ STUDIUM 

Obor: Nástrojař-rytec kovů

Pro dospělé uchazeče organizujeme studium a rekvalifikační kurz v oblasti rytectví do kovu a strojírenství.  Studium je určeno pro absolventy učebních, maturitních a VŠ strojírenských oborů. Zaměřuje se na rozšíření znalostí a dovedností rytectví a strojírenství.  

Konzultace probíhají 1x za měsíc (dle stanoveného rozvrhu). Přihlášky se pro 1. kolo přijímacího řízení podávají do 1. 3. na přihláškách pro dálkové studium.  

 

Více informací viz: Kritéria pro přijímací řízení   

Délka studia: 2 roky 
Forma studia: dálková 
Ukončení: učňovská závěrečná zkouška 
Student získá:

  • výuční list 
  • osvědčení o rekvalifikaci 
  • vysvědčení o závěrečné zkoušce 

 

Bližší informace na tel: 572 65 59 65, e-mail: alena.vodickova@copt.cz 

 

CHCI STUDOVAT DÁLKOVÝ OBOR NÁSTROJAŘ - RYTEC KOVŮ 

Pošlete do 1. 3. vyplněnou přihlášku pro dálkové studium. 

Přiložte doklad o strojírenském vzdělání. 

Studium je určeno pro vyučené, středoškoláky či vysokoškoláky, kteří vystudovali strojírenství 

nebo příbuzný obor.