23-52-H/01 Nástrojař – rytec kovů

ZAMĚŘENÍ OBORU

rytí kovů

DÉLKA STUDIA

2 roky (v pololetí se skládají rozdílové zkoušky pro postup do 3. ročníku)

FORMA STUDIA

dálková – konzultace probíhají 3 pracovní dny v měsíci

ZPŮSOB ZAKONČENÍ

závěrečná zkouška

REKVALIFIKACE 

Rekvalifikace je povinnou součástí studia. Ze zákona je placená – cena za studium je 30 000 Kč.

OBSAH VZDĚLÁNÍ 

Ruční a strojové zhotovování rytin, šablon.

Čtení a použití technických podkladů, vyhotovování pomocných dílenské náčrtů.

Základní výtvarné vyjadřovací prostředky a techniky.

Oprava a obnova zdobení zbraní.

Výroba a zdobení nožů podle vlastního návrhu.

Osvojení si tradičních technologických postupů a technik.

Provádění potřebných pomocných výpočtů rozměrů, technologických podmínek, spotřeby materiálu.

Měření a kontrola rozměrů, tvaru, vzájemné polohy ploch, jakost povrchu součástí nástrojů a pracovních pomůcek a jejich další vlastností, nezbytných pro správnou funkci.

Práce se strojírenskými normami, s technologickou a další technickou dokumentací zpracované v konvenční i elektronické podobě a získávání potřebných informací.

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

Strojírenství

Technologie

Nauka o materiálu

Technické kreslení

Odborný výcvik

Český jazyk 

Cizí jazyk

Matematika

PODMÍNKY PŘIJETÍ

Žáci přijímací zkoušky nekonají. Uchazeči jsou přijímáni na základě kritérií ke studiu. Přijímáme uchazeče se strojírenským vzděláním (středoškolské, vysokoškolské) nebo vzděláním v příbuzném oboru.

Přihlášky podávejte do 1.3.2022 s kopií dokladu o strojírenském vzdělání a maturitního vysvědčení / výučního listu osobně nebo poštou na adresu SŠ-COPT Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod.

Bližší informace na tel: 572 655 965, e-mail: alena.vodickova@copt.cz 

 

PŘIHLÁŠKA K DÁLKOVÉMU STUDIU