Obory ukončené maturitní zkouškou

SŠ-COPT Uherský Brod otevírá ve školním roce 2020/2021
následující maturitní obory:

Mechanik seřizovač:

12 žáků 

Technik puškař:

42 žáků 

Uměleckořemeslné zpracování kovů - Práce rytecké:

12 žáků

 

Termín pro podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení: 

Mechanik seřizovač, Technik puškař: do 1. března 2020 

Přihláška ke stažení zde.

Termín pro podání přihlášky pro 2. kolo přijímacího řízení - Talentová zkouška: 

Uměleckořemeslné zpracování kovů - Práce rytecké: do 1. března 2020

Přihláška ke stažení zde.

1. kolo přijímacího řízení 

Mechanik seřizovač, Technik puškař: 1. termín - 14. dubna 2020

                                                                  2. termín - 15. dubna 2020

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠ-COPT Uherský Brod najdete zde.

2. kolo přijímacího řízení - Talentová zkouška

Uměleckořemeslné zpracování kovů - Práce rytecké: 23. března 2020 

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠ-COPT Uherský Brod pro obor s talentovou zkouškou najdete zde.