Obory ukončené maturitní zkouškou

SŠ-COPT Uherský Brod otevírá ve školním roce 2020/2021
následující maturitní obory:

 

Mechanik seřizovač:

12 žáků 

Technik puškař:

42 žáků 

Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce rytecké:

6 žáků

 

Termín pro podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení: 

Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce rytecké: do 30. listopadu 2019 

Mechanik seřizovač, Technik puškař: do 1. března 2020 

 

1. kolo přijímacího řízení 

Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce rytecké (talentové zkoušky): 10. ledna 2020 

Mechanik seřizovač, Technik puškař: 1. termín - 14. dubna 2020

                                                                  2. termín - 15. dubna 2020

2. kolo přijímacího řízení