Prodavač zbraní

DÁLKOVÉ STUDIUM 

Obor: Prodavač zbraní 

Pro dospělé uchazeče organizujeme studium a rekvalifikační kurz v oblasti zraňařiny se zaměřením na rozšíření znalostí v oblasti prodeje, nákupu zbraní a střeliva. Studium je určeno pro absolventy učebních, maturitních a VŠ oborů.  

Konzultace probíhají 1x za měsíc (dle stanoveného rozvrhu). Přihlášky se pro 1. kolo přijímacího řízení podávají do 1. 3. na přihláškách pro dálkové studium.  

Více informací viz: Kritéria přijímacího řízení.  

Délka studia: 2 roky 
Forma studia: dálková 
Ukončení: učňovská závěrečná zkouška 
Student získá:

  • výuční list 
  • osvědčení o rekvalifikaci 
  • vysvědčení o závěrečné zkoušce

Bližší informace na tel: 572 65 59 65, e-mail: alena.vodickova@copt.cz 

 

CHCI STUDOVAT DÁLKOVÝ OBOR PRODAVAČ ZBRANÍ  

Pošlete do 1. 3. vyplněnou přihlášku pro dálkové studium. 

Přiložte doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání. 

Studium je určeno pro vyučené, středoškoláky či vysokoškoláky.