Rytecké obory

Atraktivní umělecký obor, ve kterém nacházejí uplatnění zájemci o umění a rytecké technologie. Žáci tohoto oboru se pravidelně umisťují na předních místech soutěží nejen v České republice, díky čemuž mohou najít velmi atraktivní uplatnění na trhu práce. Škola spolupracuje s významnými partnery: řezbář a rytec Jiří RückerPuškařství Jaroslav HaluzaPřesné odlitky s.r.o. Popovice neno JK Nástroje s.r.o. Podolí

CHCI STUDOVAT 3-LETÝ OBOR

Obor: Nástrojař - rytec kovů                                                                  Kód oboru: 23-52-H/01                                                                        Forma studia: denní studium 
Délka studia: 3 roky 
Ukončení: závěrečná zkouška

 

Profil absolventa 

Absolvent umí: 

 • ovládat základní výtvarné vyjadřovací prostředky a techniky; 
 • dovede  opravovat a obnovovat zdobení zbraní;
 • dokážou vyrobit a ozdobit nůž podle vlastního návrhu;
 • popisovat odlévací formy;
 • ovládat tradiční technologické postupy a techniky; 
 • dodržovat technologickou kázeň. 
   

Absolvent: 

 • usiluje o nejvyšší kvalitu své práce či výrobků;
 • dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. 
   

Uplatnění absolventa 
 

Absolvent nachází uplatnění jako: 

 

 • v umělecké činnosti;
 • ve vlastním podnikání;
 • u puškařských firem.

Učební plán oboru ke stažení zde.

CHCI STUDOVAT 4-LETÝ OBOR

Obor: Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce rytecké            Kód oboru: 82-51-L/01 
Forma studia: denní studium 
Délka studia: 4 roky 
Ukončení: maturitní zkouška 

 

Profil absolventa 

Absolvent umí: 

 • ovládat základní výtvarné vyjadřovací prostředky a techniky; 
 • ovládat tradiční technologické postupy a techniky; 
 • zhotovovat uměleckořemeslné dekorativní a užitné předměty z kovů podle výkresové dokumentace; 
 • dodržovat technologickou kázeň. 

 

Absolvent: 

 • usiluje o nejvyšší kvalitu své práce či výrobků; 
 • dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. 

 

Uplatnění absolventa 

 

Absolvent nachází uplatnění jako: 

 

 • umělecký rytec. 

Učební plán oboru ke stažení zde.