Strojírenské obory

Absolventi oborů Mechanik seřizovač a Obráběč kovů nacházejí široké uplatnění na trhu práce. Absolventi taktéž mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole. Obor obráběč kovů je podporovaný stipendijním programem Zlínského kraje "Podpora řemesel v odborném školství". Studenti pracují v programech EdgecamAutodesk Inventor Professional, iTNC 530 HEIDEHAIN SINU TRAIN FOR SINUMERIK OPERATE. Škola spolupracuje s významnými partnery: AKC-Production s.r.o., Česká zbrojovka a.s, Kovokon Popovice s.r.o., Moniform s.r.o. a Moniplast Group spol. s r.o., SKD Bojkovice s.r.o., Zálesí a.s.

CHCI STUDOVAT 3-LETÝ OBOR

Obor: Obráběč kovů                                                                                Kód oboru: 23-56-H/01
Forma studia: denní studium 
Délka studia: 3 roky 
Ukončení: závěrečná zkouška 

 

Profil absolventa 

 Absolvent umí: 

 • ruční obrábění kovů;
 • strojní obrábění kovů na soustruzích, frézkách, bruskách a vrtačkách;
 • pracovat s technickou dokumentací, samostatně číst dílenské výkresy, používat normy; 
 • podle technologických postupů strojním obráběním jsou schopni zhotovit  součásti;
 • rozlišit obráběné materiály; 
 • zvolit vhodný druh a typ nástroje pro obrábění, kontrolovat je a udržovat; 
 • zvolit vhodné řezné podmínky; 
 • správně používat měřidla;
 • základní práce na CNC strojích a jejich obsluha;
 • zvolit vhodný druh a typ stroje pro výrobu na základě pracovních podkladů. 

 

Absolvent: 

 • se uplatní v soukromých i státních firmách zaměřených na strojírenskou výrobu; 
 • může pokračovat ve zkráceném maturitním studiu; 
 • usiluje o nejvyšší kvalitu své práce či výrobků; 
 • dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. 

 

Uplatnění absolventa  

Absolvent nachází uplatnění jako: 

 • obráběč kovů; 
 • obsluha klasických kovoobráběcích strojů;
 • soustružník; 
 • frézař; 
 • obsluha NC a CNC strojů.

Učební plán oboru ke stažení zde. 

CHCI STUDOVAT 4-LETÝ OBOR

Obor: Mechanik seřizovač                                                                   Kód oboru: 23-45-L/01 
Forma studia: denní studium 
Délka studia: 4 roky 
Ukončení: maturitní zkouška 

 

Profil absolventa  

Absolvent umí: 

 • seřizovat, obsluhovat, udržovat základní druhy a typy konvenčních a číslicově řízených obráběcích strojů, obráběcích center, obráběcích linek a jejich příslušenství; 
 • správně a samostatně číst technické výkresy a technické postupy, pracovat s technickou dokumentací, vyhledávat hodnoty ve strojírenských tabulkách, normách a normativech; 
 • rozlišit obráběné materiály podle jejich normovaného označení, zná jejich výrobu a zpracování na polotovary; 
 • určit s využitím pracovních podkladů druh a typ strojního zařízení pro vykonání předepsané technologické operace; 
 • volit nástroje, nářadí, měřidla a další pracovní pomůcky; 
 • základy výroby strojních součástí třískovým obráběním;
 • základy tepelného zpracování kovů, povrchové úpravy;
 • nastavit předepsané technologické podmínky obrábění; 
 • kontrolovat rozměry, tvar a jakost povrchu obrobků;
 • pracovat s informačními a komunikačními technologiemi, výpočetní technikou;
 • obsluhovat gravírovací CNC stroje. 

 

Absolvent: 

 • se uplatní při seřizování, obsluze a diagnostice strojů s NC a CNC řízením, obráběcích center a obráběcích linek;
 • dokáže navrhovat a zvolit vhodné technologické postupy;
 • může kontrolovat hotové součásti;
 • je schopen vykonávat technicko-administrativní povolání se zaměřením na technologii, kontrolu, jakost a kvalitu, 2D konstrukci, 3D desing;
 • umí programování CNC strojů, programování CAD/CAM aplikací; 
 • ve 3. ročníku může v rámci projektu L a H složit závěrečnou zkoušku a k maturitě jít už s výučním listem;
 • může studovat na jakémkoli typu vysoké školy či vyšší odborné školy;
 • usiluje o nejvyšší kvalitu své práce či výrobků; 
 • dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. 

 

Uplatnění absolventa 

 Absolvent nachází uplatnění jako: 

 • mechanik seřizovač; 
 • servisní technik;
 • obráběč kovů; 
 • obsluha klasických obráběcích strojů;
 • obsluha NC a CNC strojů; 
 • kontrolor kvality;
 • vedoucí provozu, mistr;
 • obchodní zástupce se strojírenským zaměřením. 

Učební plán oboru ke stažení zde.