Strojírenské obory

Absolventi oborů Mechanik seřizovač a Obráběč kovů nacházejí široké uplatnění na trhu práce. Absolventi taktéž mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole. Studenti pracují v programech EdgecamAutodesk Inventor Professional, iTNC 530 HEIDEHAIN SINU TRAIN FOR SINUMERIK OPERATE.

CHCI STUDOVAT 3-LETÝ OBOR

Obor: Obráběč kovů 
Forma studia: denní studium 
Délka studia: 3 roky 
Ukončení: závěrečná zkouška 

 

Profil absolventa 

 Absolvent umí: 

 • pracovat s technickou dokumentací; 
 • rozlišit obráběné materiály; 
 • zvolit vhodný druh a typ nástroje pro obrábění; 
 • zvolit vhodné řezné podmínky; 
 • zvolit vhodný druh a typ stroje pro výrobu na základě pracovních podkladů. 

Absolvent: 

 • usiluje o nejvyšší kvalitu své práce či výrobků; 
 • dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. 

 

Uplatnění absolventa  

Absolvent nachází uplatnění jako: 

 • obráběč kovů; 
 • soustružník; 
 • frézař; 
 • obsluha NC a CNC strojů.

CHCI STUDOVAT 4-LETÝ OBOR

Obor: Mechanik seřizovač 
Forma studia: denní studium 
Délka studia: 4 roky 
Ukončení: maturitní zkouška 

 

Profil absolventa  

Absolvent umí: 

 • pracovat s technickou dokumentací; 
 • rozlišit obráběné materiály podle jejich normovaného označení; 
 • určit s využitím pracovních podkladů druh a typ strojního zařízení pro vykonání předepsané technologické operace; 
 • volit nástroje, nářadí, měřidla a další pracovní pomůcky; 
 • nastavit předepsané technologické podmínky strojů; 
 • obsluhovat základní druhy konvenčních a číslicově řízených obráběcích strojů;  
 • kontrolovat rozměry, tvar a jakost povrchu obrobků. 

 

Absolvent: 

 • usiluje o nejvyšší kvalitu své práce či výrobků; 
 • dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. 

 

Uplatnění absolventa 

 Absolvent nachází uplatnění jako: 

 

 • mechanik seřizovač; 
 • obráběč kovů; 
 • frézař; 
 • obsluha NC a CNC strojů; 
 • kontrolor kvality.