UČEBNÍ OBORY

Základní informace o přijímacím řízení na učební obory

Předpokládaný počet uchazečů pro školní rok 2021/2022

23-56-H/01 Obráběč kovů – obsluha CNC strojů – 12 žáků

23-69-H/01 Puškař – 36 žáků

23-52-H/01 Nástrojař – Rytec kovů – 12 žáků

 

Podávání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení

Uchazeči mají možnost podat maximálně 2 přihlášky v prvním kole přijímacího řízení.

Termín pro podání přihlášek je do 1. března 2021. Přihlášky můžete odevzdat osobně na ředitelství školy nebo poslat na adresu SŠ-COPT Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod.

 

Přijímací zkouška

Žáci přijímací zkoušky nekonají. Uchazeči jsou přijímáni na základě kritérií ke studiu.

 

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky budou zveřejneny na webových stránkách školy. 

Výsledky přijímacího řízení v řádném termínu budou vyhlášeny nejdříve 19. května, nejpozději 21. května 2021.

Nepřijatým uchazečům budou předány rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání.

 

Zápisový lístek

Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na střední škole v některém kole přijímacího řízení, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v denní formě vzdělávání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

Zápisový lístek si uchazeč vyzvedne na své základní škole.

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2021/2022

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Shrnutí aktualit přijímacího řízení na SŠ pro školní rok 2020/2021