82-51-L/01 UMĚLECKOŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ

ZAMĚŘENÍ OBORU

Práce rytecké

DÉLKA STUDIA

4 roky

ZPŮSOB ZAKONČENÍ

Maturitní zkouška

OBSAH VZDĚLÁNÍ

Ovládat základní výtvarné vyjadřovací prostředky a techniky

Prohlubování odborných znalostí studiem soudobých a historických slohových výtvarných prvků

Ovládat tradiční technologické postupy a techniky, principy konstruování výrobků a umět připravit jejich výrobu

Zhotovovat uměleckořemeslné dekorativní a užitné předměty z kovů podle výkresové dokumentace

Provádět opravy a rekonstrukce původních výrobků nebo prací

UPLATNĚNÍ ABSOLOVENTA

Umělecký kovář a zámečník

Umělecký pasíř

Umělecký rytec.

Provádění a obnova replik slohových prací

MOŽNOST DALŠÍHO VZDĚLÁNÍ

Pokračování ve studiu na vysoké škole nebo vyšší odborné škole uměleckého směru.

 

Přihláška ke studiu

 

Více fotek naleznete zde: Galerie RYTCI