ÚSEK ŘEDITELE ŠKOLYŘeditel školy

Ing. Ladislav Kryštof
572 655 960
ladislav.krystof@copt.cz

ID datové schránky: ytzxbrg

Zástupkyně ředitele pro teoretickou výuku

Ing. Hana Kubišová, Ph.D.
572 633 219
hana.kubisova@copt.cz

Zástupce ředitele pro praktickou výuku

Ing. Martin Zatloukal
572 655 942
martin.zatloukal@copt.cz


Sekretariát 

572 655 961
info@copt.cz


Výchovná poradkyně 

Ing. Hana Ježková
572 655 946
hana.jezkova@copt.cz

Metodička prevence

Ing. Andrea Machalová
572 655 946
andrea.machalova@copt.cz 


Projektový manažer a Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. et Mgr. Pavel Římovský
572 655 962
pavel.rimovsky@copt.cz
poverenec.oou@copt.cz 

Rekvalifikace a studium při zaměstnání

Mgr. Alena Vodičková
572 655 965
alena.vodickova@copt.cz

Ekonomický úsek

Martina Žišková, DiS.
572 655 963
martina.ziskova@copt.cz