Vysokoškolské studium

SŠ-COPT Uherský Brod ve spolupráci s Vysokou školou báňskou - Technická univerzita Ostrava nabízí absolventům středních škol možnost studia bakalářského oboru Konstrukce strojů a zařízení (2302R010); specializace Lovecké, sportovní a obranné zbraně a střelivo.  Naše škola poskytuje prostory ke studiu, vyuku zajišťuje VŠB Ostrava.

Absolventi bakalářského oboru mohou pokračovat navazujícím magisterským studiem na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava. 

Forma studia: kombinované studium 
Délka studia: 3 roky 
Ukončení studia: státní závěrečná zkouška 
Titul: Bc. 

Místo výuky: budova ředitelství SŠ-COPT Uherský Brod (Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod) 

 

CHCI STUDOVAT VYSOKOŠKOLSKÉ STUDIUM 

 

Všechny podrobné informace naleznete na stránkách: https://www.vsb.cz/cs/chci-studovat/studijni-program/strojirenstvi_pd57-12