Závěrečné zkoušky dálkového studia

Závěrečná zkouška s výučním listem

Závěrečné zkoušky učebního oboru puškař, nástrojář – rytec kovů a prodavač - zbraně a střelivo jsou organizovány na základě Vyhlášky MŠ ČR č.47/2005 Sb. o ukončování vzdělání ve středních školách závěrečnou zkouškou.

Závěrečné zkoušky budou provádět jen ti žáci, kteří ukončí úspěšně poslední ročník studia.

Závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

-      Písemná zkouška

-      Ústní zkouška

-      Praktická zkouška

Výsledkem a dokladem složení závěrečné zkoušky je výuční list.

Ve školním roce 2020/2021 budou v souladu s Opatřením obecné povahy, Závěrečné zkoušky, č. j. MSMT-3258/2021-1 ze dne 29. ledna 2021 a Věcným záměrem úprav závěrečné zkoušky 2021 ze dne 28. ledna 2021 žáci konat

závěrečnou zkoušku praktickou a závěrečnou zkoušku ústní.