Aktuality

Přihlášení k ubytování v Domově mládeže pro šk. rok 2020/2021

3.9.2020

Zájemci o ubytování v DM ve školním roce 2020/2021 mohou posílat přihlášky do 31. května 2020.

Jednotná přijímací zkouška 2020

3.9.2020

8. červen 2020 termín jednotné přijímací zkoušky pro čtyřletý obor Mechanik seřizovač a Technik - Puškař

Termín odevzdání zápisových lístků

3.9.2020

je pro všechny obory jednotný, nejpozději do 23. června 2020.

Rozpis individuálních konzultací 25. 5. - 29. 5. 2020

2.9.2020

Rozpis individuálních konzultací v termínu od 25. 5. do 29. 9. 2020

Podrobné jednotné zkušební schéma písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky jaro 2020

25.8.2020

Zveřejňujeme podrobný časový harmonogram pro jednotlivé předměty společné maturitní zkoušky v jarním zkušebním období.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

24.8.2020

Zveřejnění kritérií pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Termíny konání MZ a ZZ

18.8.2020

Rozpis termínů závěrečných a maturitních zkoušek pro jarní zkušební období.

Termín Maturitní zkoušky Jaro 2020

14.8.2020

Dnes byly zveřejněny termíny společné části maturitní zkoušky.