Aktuality

NOVÁ Výzva k podání veřejné zakázky POŘÍZENÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY PRO SŠ-COPT Uherský Brod

8.5.2020

Veřejná zakázka malého rozsahu na pořízení výpočetní techniky.

Zajištění výuky v době uzavření školy

7.5.2020

Informace pro zákonné zástupce a žáky k zajištění výuky v době Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 10. 3. 2020.

Vyhlášení nouzového stavu v ČR

7.5.2020

Usnesení Vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020.

RUŠÍ SE! Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020 (pro přijetí ve školním roce 2020/2021)

7.5.2020

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech SE RUŠÍ! Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 by mohla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách.

ÚŘEDNÍ HODINY

7.5.2020

Vlčnovská 688, Uherský Brod Po - Pá 8.00 - 11.00 hod.

ZRUŠENÍ Týden vysokoškolákem

5.5.2020

S ohledem na rostoucí rizika šíření koronaviru COVID-19 bylo rozhodnuto rektorem UTB ve Zlíně, na doporučení Krajské hygienické stanice, zrušit projekt Týden vysokoškolákem.