Umělecký rytec

dálkový umělecký učební obor

JV9_2036

 

Přihláška na dálkové studium

Kritéria přijímacího řízení

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

KÓD OBORU:

82-51-09/H

DÉLKA STUDIA:

2 roky

POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ:

12 žáků

REKVALIFIKACE:

Rekvalifikace je povinnou součástí studia. Ze zákona je placená – cena za 1 školní rok je 20 000 Kč (za celé studium 40 000 Kč). 

PODMÍNKY PŘIJETÍ

Uchazeči konají talentovou zkoušku. Uchazeči jsou přijímáni na základě kritérií ke studiu. Přijímáme uchazeče se středoškolským vzděláním.

Termín pro podávání přihlášek do 3. kola je do 13. srpna 2024 zasláním tiskopisu přihlášky na adresu školy Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod.

Počet přijímaných žáků ve 3. kole – 1 žák

K přihlášce musíte doložit:

  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.
  • Doklad o předchozím ukončeném středoškolském vzdělání (ověřená kopie maturitního vysvědčení, výučního listu).

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání.

Talentová zkouška:

Termín talentové zkoušky pro 3. kolo přijímacího řízení 28. 8. 2024.

S sebou domácí práce v minimálním počtu 8 ks (studijní kresba a malba min. 4 ks, volná tvorba min. 4 ks), vše adjustováno, odevzdáno v pevných deskách, označeno jmenovkou z lícové strany.

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ 

Výuka v oblasti tvorby návrhů a jejich využití na různé dekorativní předměty a zbraně.

Ruční a strojové zhotovování rytin.

Rukodělné zhotovení dekorativních a užitných předmětů z kovů. 

Čtení a použití technických podkladů, vyhotovování pomocných dílenských výkresů.

Základní výtvarné vyjadřovací prostředky a techniky.

Oprava, obnova a úprava ryteckých prací, např. zdobení zbraní.

Výroba a zdobení nožů podle vlastního návrhu.

Osvojení si tradičních technologických postupů a technik.

Provádění potřebných pomocných výpočtů rozměrů, technologických podmínek, spotřeby materiálu.

Měření a kontrola rozměrů, tvaru, vzájemné polohy ploch, jakost povrchu součástí nástrojů a pracovních pomůcek a jejich dalších vlastností, nezbytných pro správnou funkci.

Práce se strojírenskými normami, s technologickou a další technickou dokumentací zpracované v konvenční i elektronické podobě a získávání potřebných informací.

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

  • Dějiny umění
  • Výtvarná výchova
  • Technologie
  • Nauka o materiálu
  • Technické kreslení
  • Odborný výcvik

Bližší informace na tel: 572 655 965, e-mail: alena.vodickova@copt.cz, radka.knotkova@copt.cz