82-51-H/09 Umělecký rytec

ZAMĚŘENÍ OBORU

rytí kovů

DÉLKA STUDIA

2 roky (v pololetí se skládají rozdílové zkoušky pro postup do 3. ročníku)

FORMA STUDIA

dálková – konzultace probíhají 3 pracovní dny v měsíci

ZPŮSOB ZAKONČENÍ

závěrečná zkouška

REKVALIFIKACE 

Rekvalifikace je povinnou součástí studia. Ze zákona je placená – cena za studium je 30 000 Kč.

OBSAH VZDĚLÁNÍ 

Výuka v oblasti tvorby návrhů a jejich využití na různé dekorativní předměty a zbraně.

Ruční a strojové zhotovování rytin.

Rukodělné zhotovení dekorativních a užitných předmětů z kovů. 

Čtení a použití technických podkladů, vyhotovování pomocných dílenských výkresů.

Základní výtvarné vyjadřovací prostředky a techniky.

Oprava, obnova a úprava ryteckých prací, např. zdobení zbraní.

Výroba a zdobení nožů podle vlastního návrhu.

Osvojení si tradičních technologických postupů a technik.

Provádění potřebných pomocných výpočtů rozměrů, technologických podmínek, spotřeby materiálu.

Měření a kontrola rozměrů, tvaru, vzájemné polohy ploch, jakost povrchu součástí nástrojů a pracovních pomůcek a jejich dalších vlastností, nezbytných pro správnou funkci.

Práce se strojírenskými normami, s technologickou a další technickou dokumentací zpracované v konvenční i elektronické podobě a získávání potřebných informací.

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

Dějiny umění

Výtvarná příprava

Technologie

Nauka o materiálu

Technické kreslení

Odborný výcvik

PODMÍNKY PŘIJETÍ

Uchazeči přijímací zkoušky nekonají. Uchazeči konají talentovou zkoušku. Uchazeči jsou přijímáni na základě kritérií ke studiu. Přijímáme uchazeče se středoškolským vzděláním.

Přihlášky podávejte do 9. 6.2022 osobně nebo poštou na adresu SŠ-COPT Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský BrodK přihlášce musíte přiložit ověřenou kopii dokladu o ukončení středoškolského vzdělání a potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Termín talentové zkoušky 24. 6. 2022

S sebou domácí práce v minimálním počtu 8 ks (studijní kresba a malba min. 4 ks, volná tvorba min. 4 ks), vše adjustováno, odevzdáno v pevných deskách, označeno jmenovkou z lícové strany.

 

Bližší informace na tel: 572 655 965, e-mail: alena.vodickova@copt.cz, radka.knotkova@copt.cz

 

PŘIHLÁŠKA K DÁLKOVÉMU STUDIU