O škole

4579

Vážení rodiče, milí žáci, vážení hosté,

obracím se na Vás dnes jako ředitelka naší školy. Dostala jsem příležitost, kterou považuji za obrovskou výzvu, ale zároveň za velký závazek k dalšímu rozvoji naší školy. Je mi ctí Vás přivítat na naší webové stránce, která slouží jako okno do světa naší školy.

Věřím, že každá škola je v první řadě o lidech, o žácích a jejich budoucnosti. Proto je mé hlavní poslání zajistit, aby naše škola poskytovala nejen vysokou úroveň vzdělání, ale také individuální přístup ke každému žákovi. Chci, aby naše škola byla místem, kde se každý žák cítí respektován, podporován a motivován k dosažení svého maximálního potenciálu.

Své úsilí budu zaměřovat také na navázání silné spolupráce s vysokými školami, ale také s renomovanými společnostmi. Jsem nesmírně hrdá na naši spolupráci s Českou zbrojovkou a.s. Uherský Brod, která představuje jednoho z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v našem regionu. Společně jsme připravili řadu aktivit a projektů, které umožní našim žákům získat praktické zkušenosti a realizovat se v oblasti, která je pro ně zajímavá. Tato jedinečná spolupráce otevírá nové možnosti a přibližuje svět praxe přímo do našich učeben.

Kvalitní vzdělání je pro mě hlavním pilířem naší školy. Budeme neustále pracovat na zdokonalování učebního procesu, abychom žákům poskytovali moderní a relevantní znalosti. Inovativní metody výuky, podpora tvůrčího myšlení a využití moderních technologií – to budou základní kameny našeho vzdělávání. Budu pracovat na tom, aby naše škola byla místem, kde se žáci nejen učí, ale také rozvíjejí své dovednosti, zájmy a mohou se realizovat v řadě soutěží z různých oblastí, aby každý žák mohl zažít úspěch. Společně s týmem zkušených pedagogů budeme důkladně sledovat pokrok a potřeby každého žáka. Věřím, že rozumění a respektování rozdílných potřeb žáků je základem skutečného vzdělání.

Naše škola je otevřeným prostorem pro vzájemnou spolupráci a podporu. Společně budeme budovat mosty mezi teorií a praxí, aby naši žáci měli příležitost se rozvíjet nejen po teoretické a praktické stránce, ale také jako jedineční jednotlivci.

Děkuji Vám za Váš zájem o naši školu a věřím, že společně vytvoříme prostředí, které podporuje excelenci, individuální růst a úspěch každého žáka.

Těším se na spolupráci s Vámi a na cestu, která nás čeká!

S přátelským pozdravem,

Hana Kubišová
ředitelka školy