ÚSEK TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍZástupkyně ředitele pro teoretickou výuku

Ing. Hana Kubišová, Ph.D.
572 633 219
hana.kubisova@copt.cz

 


 

Sborovna

572 655 944
skola@copt.cz


 

Učitelé teoretických předmětů

Mgr. Radomíra Blahová

radomira.blahova@copt.cz

Mgr. Irma Býmová 

irma.bymova@copt.cz

Mgr. Jana Cohlová, MBA

jana.cohlova@copt.cz

PaedDr. Renata Doleželová, MBA

renata.dolezelova@copt.cz

Mgr. Šárka Fialová

sarka.fialova@copt.cz

akad. soch. Pavel Gabrhel   

pavel.gabrhel@copt.cz

Mgr. Miluše Bublíková

miluse.bublikova@copt.cz

Ing. Petr Hudeček

petr.hudecek@copt.cz

Ing. Hana Ježková
výchovná poradkyně školy

hana.jezkova@copt.cz

Mgr. Jana Krchňáčková 

jana.krchnackova@copt.cz

Ing. Petr Janků

petr.janku@copt.cz

Ing. Vlastimil Londýn

vlastimil.londyn@copt.cz

Ing. Andrea Machalová 

metodička prevence

andrea.machalova@copt.cz

Mgr. Jaromír Láska

jaromir.laska@copt.cz

Mgr. et Ing. Miroslav Pijáček

miroslav.pijacek@copt.cz

RNDr. Jaromír Škrabal 

jaromir.skrabal@copt.cz

Mgr. Marcela Ondrášková

marcela.ondraskova@copt.cz

Ing. Petr Štursa 

petr.stursa@copt.cz