ORGANIZACE MATURITNÍCH ZKOUŠEK PRO JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2024

Maturitní zkouška se koná v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na změny v organizaci konání maturitní zkoušky byl připraven Vnitřní předpis k organizaci maturitních zkoušek pro školní rok 2023/2024, který obsahuje následující kapitoly:

 • Společná část maturitní zkoušky
 • Nepovinná zkouška ve společné části
 • Profilová část maturitní zkoušky
 • Další kritéria pro volbu maturitních předmětů 
 • Nahrazení zkoušky z cizího jazyka
 • Nepovinná zkouška v profilové části maturitní zkoušky
 • Uznání zkoušek z předchozího ukončeného vzdělání
 • Přehled důležitých termínů
 • Přihláška k maturitní zkoušce

Kapitola s názvem Profilová část maturitní zkoušky obsahuje informace týkající se:

 • Organizace profilové části maturitní zkoušky – český jazyk a literatura 
 • Organizace profilové části maturitní zkoušky – anglický jazyk 
 • Organizace profilové části maturitní zkoušky – odborné předměty
 • Organizace profilové části maturitní zkoušky – praktická zkouška

Současně zveřejňujeme temata pro jednotlivé předměty profilové části maturitní zkoušky.

Žáci maturitních ročníků budou průběžně informováni o podání přihlášky k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období 2024 pomocí systému Bakaláři. Informace budou taktéž zveřejňovány na webu školy. 

Přejeme žákům hodně štěstí při jejich přípravě k maturitní zkoušce a její úspěšné složení.

Vedení školy

 

V Uherském Brodě 20. 09. 2023