ÚSEK PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍZástupce ředitele pro odborný výcvik

Ing. Martin Zatloukal
572 655 942
martin.zatloukal@copt.cz 

Vedoucí učitel odborného výcviku

Ing. Karel Řezníček
572 655 942
karel.reznicek@copt.cz

 


 

Sborovna

572 655 943Učitelé odborného výcviku

Bc. Martin Bártek

martin.bartek@copt.cz

Bc. Václav Durďák 

vaclav.durdak@copt.cz

Roman Kovařík

roman.kovarik@copt.cz

Jarmila Kalužová

jarmila.kaluzova@copt.cz

Tomáš Chovanec

tomas.chovanec@copt.cz

David Kranz

david.kranz@copt.cz

Bc. Miroslav Kutnar

miroslav.kutnar@copt.cz

David Mikulka

david.mikulka@copt.cz

Jakub Sedláček

jakub.sedlacek@copt.cz

Mgr. et Mgr. Pavel Římovský

pavel.rimovsky@copt.cz

Bc. Karel Vránek

karel.vranek@copt.cz

Jakub Zatloukal

jakub.zatloukal@copt.cz

Jan Sluka

jan.sluka@copt.cz

Petr Rachůnek

petr.rachunek@copt.cz

Jiří Valášek

jiri.valasek@copt.cz

Yvona Záhorovská

yvona.zahorovska@copt.cz