Obor: Puškař

IMG_3935u (2)

Pro dospělé uchazeče organizujeme studium a rekvalifikační kurz v oblasti zraňařiny.  Studium je určeno pro absolventy strojírenských učebních, maturitních a VŠ oborů. Je zaměřeno na rozšíření znalostí a dovedností v puškařství a strojírenství. 

Konzultace probíhají 1x za měsíc (dle stanoveného rozvrhu). Přihlášky se pro 1. kolo přijímacího řízení podávají do 1. 3. na přihláškách pro dálkové studium. 

Více informací viz: Kriteria pro přijímací řízení 

 

Délka studia: 2 roky 
Forma studia: dálková 
Ukončení: učňovská závěrečná zkouška 
Student získá:

  • výuční list 
  • osvědčení o rekvalifikaci 
  • vysvědčení o závěrečné zkoušce 

 

Bližší informace na tel: 572 65 59 65, e-mail: alena.vodickova@copt.cz 

 

CHCI STUDOVAT DÁLKOVÝ OBOR PUŠKAŘ 

Pošlete do 1. 3. vyplněnou přihlášku pro dálkové studium. 

Přiložte doklad o strojírenském vzdělání. 

Studium je určeno pro vyučené, středoškoláky  či vysokoškoláky, kteří vystudovali strojírenství nebo příbuzný obor.