Puškař

dálkový učební obor

JV9_1892

 

 

Přihláška k dálkovému studiu

KÓD OBORU:

23-69-H/01

ZAMĚŘENÍ OBORU:

Vývoj, opravy, úpravy, znehodnocování zbraní a střeliva

DÉLKA STUDIA:

2 roky (v pololetí se skládají rozdílové zkoušky pro postup do 3. ročníku)

POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ:

36 žáků

REKVALIFIKACE:

Rekvalifikace je povinnou součástí studia. Ze zákona je placená – cena za celé studium je 30 000 Kč.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

Žáci přijímací zkoušky nekonají. Uchazeči jsou přijímáni na základě kritérií ke studiu. Přijímáme uchazeče se strojírenským vzděláním (středoškolské, vysokoškolské) nebo vzděláním v příbuzném oboru. 

Přihlášky do podávejte do 1. 3. 2023 osobně nebo poštou na adresu SŠ-COPT Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod. K přihlášce musíte přiložit ověřenou kopii dokladu o ukončení středoškolského vzdělání a potvrzení o zdravotní způsobilosti. Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání.

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ:

Navrhovat a konstruovat součásti a mechanizmy zbraní.

Navrhovat postupy, technická zařízení, nářadí, nástroje, výrobní pomůcky a technologické podmínky pro výrobu zbraní.

Zhotovovat či dohotovovat součástky sportovních a loveckých střelných zbraní.

Sestavovat sportovní a lovecké střelné zbraně.

Opravovat a seřizovat sportovní a lovecké střelné zbraně.

Upravovat strojním obráběním tvary a rozměry součástí.

Seřizovat a obsluhovat výrobní stroje a zařízení, provádět jejich běžnou údržbu, popř. drobné opravy.

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY:

  • Technologie puškařská
  • Střelné zbraně
  • Technologie
  • Strojírenská technologie
  • Technické kreslení
  • Montáž, demontáž zbraní
  • Odborný výcvik

PRŮBĚH STUDIA:

Výuka probíhá 3 dny v měsíci (většinou v po, út a st). Žáci v pololetí skládají rozdílové zkoušky pro postup do 3 . ročníku. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou.

 

Bližší informace na tel: 572 655 965, e-mail: alena.vodickova@copt.cz, radka.knotkova@copt.cz