Puškař

dálkový učební obor

JV9_1892

 

 

Přihláška k dálkovému studiu

Kritéria přijímacího řízení

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

KÓD OBORU:

23-69-H/01

ZAMĚŘENÍ OBORU:

Vývoj, opravy, úpravy, znehodnocování zbraní a střeliva

DÉLKA STUDIA:

2 roky (v pololetí se skládají rozdílové zkoušky pro postup do 3. ročníku)

POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ:

36 žáků

REKVALIFIKACE:

Rekvalifikace je povinnou součástí studia. Ze zákona je placená – cena za celé studium je 30 000 Kč.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

Žáci přijímací zkoušky nekonají. Uchazeči jsou přijímáni na základě kritérií ke studiu.

Přijímáme uchazeče:

 • se strojírenským vzděláním (středoškolské, vysokoškolské) nebo vzděláním v příbuzném oboru;
 • se strojírenskou praxí (min. 7 let);
 • ve 3. kole po vykonání rozdílových zkoušek z předmětů strojnictví, technologie, strojírenská technologie, technická dokumentace a odborný výcvik. Termín rozdílové zkoušky: 28. 8. 2024.

Termín pro podávání přihlášek ve 3. kole je do 13. srpna 2024 zasláním tiskopisu přihlášky na adresu školy Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod.

Počet přijímaných žáků ve 3. kole – 11 žáků

K přihlášce musíte doložit:

 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání.
 • Doklad o předchozím ukončeném vzdělání ve strojírenském oboru, kód oboru 23 nebo starší značení (ověřená kopie maturitního vysvědčení, výučního listu, osvědčení/certifikát o rekvalifikaci ve strojírenském oboru, vysokoškolského diplomu), nebo v příbuzném oboru se zaměřením na zbraně a střelivo.
 • Vysvědčení o závěrečné zkoušce. V případě, že nedokládáte známky ze závěrečných zkoušek na vysvědčení o závěrečné zkoušce, doložte vysvědčení ze 3. ročníku učebního oboru.
 • V případě, že nemáte strojírenské vzdělání, doložte potvrzení o absolvování praxe ve strojírenství v délce min. 7 let.

 

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ:

Navrhovat a konstruovat součásti a mechanizmy zbraní.

Navrhovat postupy, technická zařízení, nářadí, nástroje, výrobní pomůcky a technologické podmínky pro výrobu zbraní.

Zhotovovat či dohotovovat součástky sportovních a loveckých střelných zbraní.

Sestavovat sportovní a lovecké střelné zbraně.

Opravovat a seřizovat sportovní a lovecké střelné zbraně.

Upravovat strojním obráběním tvary a rozměry součástí.

Seřizovat a obsluhovat výrobní stroje a zařízení, provádět jejich běžnou údržbu, popř. drobné opravy.

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY:

 • Technologie puškařská
 • Střelné zbraně
 • Technologie
 • Strojírenská technologie
 • Technické kreslení
 • Montáž, demontáž zbraní
 • Odborný výcvik

PRŮBĚH STUDIA:

Výuka probíhá 3 dny v měsíci (většinou v po, út a st). Žáci v pololetí skládají rozdílové zkoušky pro postup do 3 . ročníku. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou.

 

Bližší informace na tel: 572 655 965, e-mail: alena.vodickova@copt.cz, radka.knotkova@copt.cz