23-69-H/01 Puškař

ZAMĚŘENÍ OBORU

vývoj, opravy, úpravy, znehodnocování zbraní a střeliva

DÉLKA STUDIA

2 roky (v pololetí se skládají rozdílové zkoušky pro postup do 3. ročníku)

FORMA STUDIA

dálková – konzultace probíhají 3 dny v týdnu jedenkrát za měsíc (v pracovní dny)

ZPŮSOB ZAKONČENÍ

závěrečná zkouška

REKVALIFIKACE 

Rekvalifikace je povinnou součástí studia. Ze zákona je placená – cena za celé studium je 30 000 Kč.

OBSAH VZDĚLÁNÍ 

Navrhovat a konstruovat součásti a mechanizmy zbraní.

Navrhovat postupy, technická zařízení, nářadí, nástroje, výrobní pomůcky a technologické podmínky pro výrobu zbraní.

Zhotovovat či dohotovovat součástky sportovních a loveckých střelných zbraní.

Sestavovat sportovní a lovecké střelné zbraně.

Opravovat a seřizovat sportovní a lovecké střelné zbraně.

Upravovat strojním obráběním tvary a rozměry součástí.

Seřizovat a obsluhovat výrobní stroje a zařízení, provádět jejich běžnou údržbu, popř. drobné opravy.

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

Technologie puškařská

Konstrukce zbraní

Technologie

Nauka o materiálu

Technické kreslení

Montáž, demontáž zbraní

Odborný výcvik

PODMÍNKY PŘIJETÍ

Žáci přijímací zkoušky nekonají. Uchazeči jsou přijímáni na základě kritérií ke studiu. Přijímáme uchazeče se strojírenským vzděláním (středoškolské, vysokoškolské) nebo vzděláním v příbuzném oboru. 

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení podávejte do 24.6.2022 osobně nebo poštou na adresu SŠ-COPT Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský BrodK přihlášce musíte přiložit ověřenou kopii dokladu o ukončení středoškolského vzdělání a potvrzení o zdravotní způsobilosti.

 

Bližší informace na tel: 572 655 965, e-mail: alena.vodickova@copt.cz, radka.knotkova@copt.cz

 

PŘIHLÁŠKA K DÁLKOVÉMU STUDIU