Stipendia

JUNIOR ZBROJOVÁK

Stipendijní  program pro studenty technických oborů středních škol a učilišť. Základem je praxe v České zbrojovce a.s. Vše vrcholí garancí pracovního místa v České zbrojovce, finanční a materiální podporou během studia.

Junior zbrojovákem se můžete stát od 1. ročníku studia na SŠ nebo učilišti.

Jak se stát Junior zbrojovákem?

Vyplň formuláře a odevzdej je na sekretariátu školy.

Žádost o zařazení do stipendijního programu JUNIOR ZBROVÁK

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

 Výhody programu: 

  • prospěchová stipendia v hodnotě až 10 000 Kč / školní rok;
  • oborová stipendia v hodnotě až 500 Kč/měsíc;
  • bezplatné obědy v hodnotě až 6 000 Kč / školní rok;
  • placená školní praxe v rámci praktického vyučování, popř. dobrovolné praxe v České zbrojovce;
  • garance pracovního místa.

 

STIPENDIUM NA PODPORU TECHNICKÉ VZDĚLANOSTI 


Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod a Nadace Rudolfa Ovčaří zajišťují stipendijní program pro studenty strojírenských a technických SŠ a VŠ. Stipendium nezavazuje k budoucímu profesnímu uplatnění v České zbrojovce a.s. 

Jak postupovat?

Zašli motivační dopis a strukturovaný životopis vč. fotografie na elektronickou adresu: vaculikovav@czub.cz.

Splníš-li kritéria, budeš pozván k pohovoru. 

Uspěješ-li, absolvuješ II. kolo výběrového řízení – talentové testy studijního a pracovního potenciálu.

Budou-li vyhodnoceny jako doporučující, dostaneš stipendium.

Kolik to dělá? 

Až 12 000 Kč jednorázově při studiu na SŠ.

Až 16 000 Kč jednorázově při studiu na VŠ – Bc.

Až 20 000 Kč jednorázově při studiu na VŠ – Ing., Mgr.

Až 30 000 Kč jednorázově při postgraduálním studiu.

Možnosti spolupráce s firmou:

  • absolvování povinné bezplatné praxe; 
  • spolupráce v rámci vypracování seminární, bakalářské nebo diplomové práce.