Technik – puškař

4letý maturitní obor

JV9_1872

 

            Učební plány            

Kritéria přijímacího řízení

KÓD OBORU:

23-69-L/01

ZAMĚŘENÍ OBORU:

Výroba, opravy, servis, zkoušení a nastřelování sportovních a loveckých zbraní

POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ:

44 žáků

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

Přijímací zkoušky se skládají z českého jazyka a matematiky. Více o přijímacím řízení.

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání.

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY V RÁMCI L0 + H

Umožňujeme získání výučního listu ve 3. ročníku maturitních oborů v rámci L0+H.
V případě, že máte o výuční list zájem, uvedete v přihlášce příslušný obor vzdělání s maturitní zkouškou i doplňující obor vzdělání s výučním listem. 

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ

Navrhovat a konstruovat součásti a mechanizmy zbraní

Navrhovat postupy, technická zařízení, nářadí, nástroje, výrobní pomůcky a technologické podmínky pro výrobu zbraní

Zhotovovat či dohotovovat součástky sportovních a loveckých střelných zbraní

Sestavovat sportovní a lovecké střelné zbraně

Opravovat a seřizovat sportovní a lovecké střelné zbraně

Upravovat strojním obráběním tvary a rozměry součástí

Seřizovat a obsluhovat výrobní stroje a zařízení, provádět jejich běžnou údržbu, popř. drobné opravy

 

UPLATNĚNÍ ABSOLOVENTA

Strojírenský technik

Strojírenský technik mistr

Technik technické kontroly

Dělmistr

Puškař – výrobce, opravář sportovních a loveckých zbraní

Zbrojíř

Nástrojař

Strojní mechanik

JV9_8761

VÝHODY STUDIA U NÁS

Stipendia

Junior zbrojovák – Stipendijní  program pro studenty technických oborů středních škol a učilišť. Základem je praxe v České zbrojovce a.s. Vše vrcholí garancí pracovního místa v České zbrojovce, finanční a materiální podporou během studia.

Výhody programu:
prospěchová stipendia v hodnotě až 10 000 Kč / školní rok;
oborová stipendia v hodnotě až 500 Kč/měsíc;
bezplatné obědy v hodnotě až 6 000 Kč / školní rok;
placená školní praxe v rámci praktického vyučování, popř. dobrovolné praxe v České zbrojovce;
garance pracovního místa.

Stipendium na podporu technické vzdělanosti – Až 12 000 Kč jednorázově při studiu na střední škole.

Zbrojní průkaz 

Studenti denního studia puškařských oborů si mohou v 18 letech udělat Zbrojní průkaz skupiny D k výkonu zaměstnání nebo povolání s finanční podporou školy. 

Placená praxe v CZUB 

Během studia je realizována část odborného výcviku vyšších ročníků v České zbrojovce a.s. Tato praxe je finančně odměněna nad rámec zákona, v současné době 60 Kč/hod.

Další výhody

MOŽNOST DALŠÍHO VZDĚLÁNÍ

Pokračování ve studiu na vysoké škole nebo vyšší odborné škole se zaměřením na strojírenství.