23-69-L/01 TECHNIK – PUŠKAŘ

ZAMĚŘENÍ OBORU

Výroba, opravy, servis, zkoušení a nastřelování sportovních a loveckých zbraní

DÉLKA STUDIA

4 roky

ZPŮSOB ZAKONČENÍ

Maturitní zkouška

OBSAH VZDĚLÁNÍ

Navrhovat a konstruovat součásti a mechanizmy zbraní

Navrhovat postupy, technická zařízení, nářadí, nástroje, výrobní pomůcky a technologické podmínky pro výrobu zbraní

Zhotovovat či dohotovovat součástky sportovních a loveckých střelných zbraní

Sestavovat sportovní a lovecké střelné zbraně

Opravovat a seřizovat sportovní a lovecké střelné zbraně

Upravovat strojním obráběním tvary a rozměry součástí

Seřizovat a obsluhovat výrobní stroje a zařízení, provádět jejich běžnou údržbu, popř. drobné opravy

 

UPLATNĚNÍ ABSOLOVENTA

Strojírenský technik

Strojírenský technik mistr

Technik technické kontroly

Dělmistr

Puškař – výrobce, opravář sportovních a loveckých zbraní

Zbrojíř

Nástrojař

Strojní mechanik

MOŽNOST DALŠÍHO VZDĚLÁNÍ

Pokračování ve studiu na vysoké škole nebo vyšší odborné škole se zaměřením na strojírenství.

Přihláška ke studiu

 

Více fotek naleznete zde: Galerie PUŠKAŘI