Výhody studia u nás

IMG_1751 kopie

 

UNIKÁTNÍ OBORY 

Nabídka denního studia zasahuje do tří oblastí:  STROJÍRENSKÉ, PUŠKAŘSKÉ a UMĚLECKÉ. V každé oblasti máme maturitní a učební obory, což umožňuje studentům přestupy v rámci jedné školy. Nabízíme rekvalifikaci a vyučení formou dálkového studia oboru Puškař, Prodavač zbraní a střeliva a Nástrojař - Rytec kovů. V dálkové formě studia je možné vystudovat vysokoškolský bakalářský obor Lovecké, sportovní a obranné zbraně a střelivo. 

 

POKUSNÉ OVĚŘOVÁNÍ MODELU L a H 

Škola je zapojena do pokusného ověřování umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem u všech našich maturitních oborů. Pokud žáci maturitních ročníků projeví zájem, mohou ve 3. ročníku složit závěrečnou zkoušku a k maturitní zkoušce v následujícím roce přistupovat již s výučním listem. Více k pokusnému ověřování modelu L a H naleznete DŮLEŽITÉ ODKAZY

 

SPOJENÍ ŠKOLY S FIRMOU 

Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod je naším dlouhodobým partnerem. Škola sídlí přímo v jejich areálech. Spolupráce mezi školou a firmou je dávána za vzor nejen v regionu Uherskobrodska, ale v celé ČR. Díky této úzké spolupráci mohly vzniknout naše specializované obory, které by bez tohoto silného partnera nebylo možné prakticky vyučovat (výuka by byla více teoretická než praktická). 

 

SKVĚLÁ UPLATNITELNOST 

Uplatnitelnost našich studentů je dlouhodobě nadstandardní, což dokládá 3. místo prestižního ocenění Škola roku doporučená zaměstnavateli 2017, kde je hlavním kritériem uplatnitelnost absolventů na trhu práce a jejich připravenost na budoucí povolání. Dlouhodobě, a to i v době krize, poptávka po našich studentech převyšuje počet absolventů, kteří od nás odcházejí do praxe. Dostávají nabídky zaměstnání od České zbrojovky a.s. a jiných  strojírenských firem, nastupují do ozbrojených složek nebo pokračují ve studiu na vysoké škole. 

 

STIPENDIJNÍ PROGRAMY 

Žáci mají možnost se zapojit do nabízených stipendijních programů České zbrojovky a.s. v Uherském Brodě. Konkrétně se jedná o STIPENDIUM NA PODPORU TECHNICKÉ VZDĚLANOSTI a JUNIOR ZBROJOVÁK. Více informací získáte DŮLEŽITÉ ODKAZY. Studenti oboru Obráběč kovů jsou po celou dobu studia finančně podporováni z projektu PODPORA ŘEMESEL V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ.

 

ZBROJNÍ PRŮKAZ 

Od školního roku 2017/2018 studenti puškařských oborů si mohou s finanční podporou školy udělat zbrojní průkaz skupiny D. Více o zbrojních průkazech naleznete DŮLEŽITÉ ODKAZY.

 

STŘELECKÝ KROUŽEK

Zájemci o střelbu se scházejí jednou týdně ve střelnici v Domově mládeže. Střílí z terčového provedení větrovky CZ 200 T s úsťovou energií střely 7,5 J ráže 4,5 mm. Vzduchová zbraň je určena mladým a začínajícím střelcům pro tréninkovou i soutěžní střelbu základní úrovně.

 

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE, VÝSTAVY A EXKURZE 

Unikátnost našich oborů umožnila od roku 1993 spolupráci s puškařskou školou ve Ferlachu (Rakousko). Pořádáme výměnné pobyty žáků.  Pravidelně vystavujeme na mezinárodním veletrhu zbraní IWA v Norimberku, které se účastní naši nejlepší studenti. Jezdíme na veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET v Brně. V rámci exkurzí se seznamujeme s moderními provozy po celé ČR.

 

PLACENÉ PRAXE V CZUB 

Během studia je realizována část odborného výcviku vyšších ročníků v České zbrojovce a.s. Tato praxe je finančně odměněna nad rámec zákona, v současné době 50,- Kč/hod.  

 

SNADNÁ DOSTUPNOST  

Budovy teoretického vyučování i odborného výcviku jsou prakticky na dohled od dopravního terminálu autobusové a vlakové dopravy. Přesun pěšky z dopravního terminálu do školy nebo dílen zabere maximálně cca 10 minut. Více viz KONTAKTY.

 

VLASTNÍ UBYTOVÁNÍ  

Poskytujeme ubytování ve vlastních zařízeních. 126 lůžek v moderně zrekonstruovaném Domově mládeže, jehož součástí jsou sportoviště, posilovna, sauna, střelnice, knihovna, jídelna, WIFI, aj. 17 lůžek v ubytovně  budovy ředitelství na ulici Vlčnovské využívají především studenti dálkového studia. Více informací o ubytování naleznete  UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ.