VÝHODY STUDIA U NÁS

IMG_1751 kopie

 

UNIKÁTNÍ OBORY 

Nabídka denního studia zasahuje do tří oblastí:  STROJÍRENSKÉ, PUŠKAŘSKÉ a UMĚLECKÉ. V každé oblasti máme maturitní a učební obory, což umožňuje studentům přestupy v rámci jedné školy. Nabízíme rekvalifikaci a vyučení formou dálkového studia oboru Puškař, Prodavač zbraní a střeliva a Nástrojař - Rytec kovů. V dálkové formě studia je možné vystudovat vysokoškolský bakalářský obor Lovecké, sportovní a obranné zbraně a střelivo. 

 

L0 + H

Umožňujeme získání výučního listu ve 3. ročníku maturitních oborů v rámci L0+H.

 

SPOJENÍ ŠKOLY S FIRMOU 

Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod je naším dlouhodobým partnerem. Škola sídlí přímo v jejich areálech. Spolupráce mezi školou a firmou je dávána za vzor nejen v regionu Uherskobrodska, ale v celé ČR. Díky této úzké spolupráci mohly vzniknout naše specializované obory, které by bez tohoto silného partnera nebylo možné prakticky vyučovat (výuka by byla více teoretická než praktická). 

 

SKVĚLÁ UPLATNITELNOST 

Uplatnitelnost našich studentů je dlouhodobě nadstandardní, což dokládá 3. místo prestižního ocenění Škola roku doporučená zaměstnavateli 2017, kde je hlavním kritériem uplatnitelnost absolventů na trhu práce a jejich připravenost na budoucí povolání. Dlouhodobě, a to i v době krize, poptávka po našich studentech převyšuje počet absolventů, kteří od nás odcházejí do praxe. Dostávají nabídky zaměstnání od České zbrojovky a.s. a jiných  strojírenských firem, nastupují do ozbrojených složek nebo pokračují ve studiu na vysoké škole. 

 

STIPENDIJNÍ PROGRAMY 

Žáci mají možnost se zapojit do nabízených stipendijních programů České zbrojovky a.s. v Uherském Brodě. Konkrétně se jedná o STIPENDIUM NA PODPORU TECHNICKÉ VZDĚLANOSTI a JUNIOR ZBROJOVÁK. Více informací získáte zde. Studenti oboru Obráběč kovů a Nástrojař - Rytec kovů jsou po celou dobu studia finančně podporováni z projektu PODPORA ŘEMESEL V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ.

 

MODERNÍ ZPŮSOBY VÝUKY

HIT - interaktivní výukový konceptem pro NC programování začali žáci oboru Mechanik seřizovač a Obráběč kovů - obsluha CNC strojů používat od začátku roku 2021. Pracují s výukovým modulem HIT frézování – 3 osy  společnosti HEIDENHAIN. Výukový modul usnadní osvojení základů technologie frézování i pochopení potřebných znalostí a dovedností CNC programování. HEIDENHAIN Interactive Training - HIT je multimediální výukový koncept pro NC programování určený pro odbornou výuku a další vzdělávání a školení programátorů a obsluhy NC strojů. HIT usnadní vstup do oblasti NC programování řídicích systémů HEIDENHAIN. Je vhodný pro začátečníky i následné vzdělávání. Výuková platforma HEIDENHAIN je odvozena z velmi rozšířené výukové platformy Moodle, používané ve školách a na univerzitách. Výuková platforma dává k dispozici veškerý výukový obsah, který je kdykoli přístupný i z mobilních koncových zařízení. Vyučující mají možnost začlenit do výukové platformy vlastní výukové podklady. Žáci, kteří úspěšně projdou celým výukovým modulem, získají certifikát společnosti Heidenhain.

 

ZBROJNÍ PRŮKAZ 

Od školního roku 2017/2018 studenti puškařských oborů si mohou s finanční podporou školy udělat zbrojní průkaz skupiny D. 

 

STŘELECKÝ KROUŽEK

Zájemci o střelbu se scházejí jednou týdně ve střelnici v Domově mládeže. Střílí z terčového provedení větrovky CZ 200 T s úsťovou energií střely 7,5 J ráže 4,5 mm. Vzduchová zbraň je určena mladým a začínajícím střelcům pro tréninkovou i soutěžní střelbu základní úrovně.

 

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ 

Naši žáci mohou za zvýhodněnou cenu získat řidičské oprávnění skupiny A,B a T. Výuka teorie řidičů probíhá přímo v učebně vedení školy. Více informací Autoškola Petr Janků.

 

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE, VÝSTAVY A EXKURZE 

Unikátnost našich oborů umožnila od roku 1993 spolupráci s puškařskou školou ve Ferlachu (Rakousko). Pořádáme výměnné pobyty žáků.  Pravidelně vystavujeme na mezinárodním veletrhu zbraní IWA v Norimberku, které se účastní naši nejlepší studenti. Jezdíme na veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET v Brně. V rámci exkurzí se seznamujeme s moderními provozy po celé ČR.

 

PLACENÉ PRAXE V CZUB 

Během studia je realizována část odborného výcviku vyšších ročníků v České zbrojovce a.s. Tato praxe je finančně odměněna nad rámec zákona, v současné době 60,- Kč/hod. Student na praxi.

 

SNADNÁ DOSTUPNOST  

Budovy teoretického vyučování i odborného výcviku jsou prakticky na dohled od dopravního terminálu autobusové a vlakové dopravy. Přesun pěšky z dopravního terminálu do školy nebo dílen zabere maximálně cca 10 minut.

 

VLASTNÍ UBYTOVÁNÍ  

Poskytujeme ubytování ve vlastních zařízeních. 126 lůžek v moderně zrekonstruovaném Domově mládeže, jehož součástí jsou sportoviště, posilovna, sauna, střelnice, knihovna, jídelna, WIFI, aj. 17 lůžek v ubytovně  budovy ředitelství na ulici Vlčnovské. Více informací o ubytování zde. 

V současné době, z kapacitních důvodů, jsme schopni zajistit ubytování ve vlastních zařízeních pouze nezletilým žákům. Žákům starším 18 let se snažíme zajistit ubytování v jiných ubytovacích zařízeních v Uherském Brodě a jeho nejbližším okolí.