ZBROJNÍ PRŮKAZ

Studenti denního studia puškařských oborů si mohou udělat Zbrojní průkaz skupiny D k výkonu zaměstnání, nebo povolání s finanční podporou školy. 

Podmínky: 

věk 18 let;

studovat obor Technik puškař nebo Puškař;

zdravotní způsobilost;

způsobilost k právním úkonům, 

v teoretické části splnit test na 74 bodů ze 79;

v praktické části splnit střelbu v rozsahu minimálně čtyř zásahů terče z pěti výstřelů.