ZBROJNÍ PRŮKAZ

Studenti denního studia puškařských oborů si mohou udělat Zbrojní průkaz skupiny D k výkonu zaměstnání, nebo povolání s finanční podporou školy. 

Podmínky:

  • studovat obor Technik puškař nebo Puškař;
  • věk 18 let (je možné dělat již v 17 letech, ale pak je nutné stejně počkat do 18 let);
  • zdravotní způsobilost;
  • způsobilost k právním úkonům;
  • ve 3. ročníku se přihlásit na přípravný kurz (v těchto ročnících ho nabízíme všem žákům uvedených oborů);
  • projít vstupním testem na teoretickou přípravu (stanovené minimum je 60 bodů = u zkoušek je minimum 74 bodů);
  • po absolvování přípravy si udělat samostatně zbrojní průkaz v místě bydliště;
  • v teoretické části splnit test na 74 bodů ze 79;
  • v praktické části splnit střelbu v rozsahu minimálně čtyř zásahů terče z pěti výstřelů.