UBYTOVÁNÍ NA DM

 

UPOZORNĚNÍ!

V současné době z kapacitních důvodů jsme schopni zajistit ubytování ve vlastních zařízeních pouze nezletilým žákům.
Žákům starším 18 let se snažíme zajistit ubytování v jiných ubytovacích zařízeních v Uherském Brodě a jeho nejbližším okolí.

Výzva k podání přihlášek k ubytování do Domova mládeže pro školní rok 2024/2025

Termín pro odevzdání přihlášky k ubytování v DM 2024/2025

  • 31.5.2024 pro žáky vyšších ročníků
  • 18.6.2024 pro žáky 1. ročníku                                               

Přihláška k ubytování v DM

Právní předpisy uplatněné pro přijímání žáků a studentů k umístění do Domova mládeže (dále DM):

  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění;
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění;
  • Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, v platném znění.