Závěrečné zkoušky dálkového studia

Závěrečná zkouška s výučním listem

Závěrečné zkoušky učebního oboru puškař, prodavač - zbraně a střelivo a umělecký rytec jsou organizovány na základě Vyhlášky MŠ ČR č.47/2005 Sb. o ukončování vzdělání ve středních školách závěrečnou zkouškou.

Závěrečné zkoušky budou provádět jen ti žáci, kteří ukončí úspěšně poslední ročník studia.

Závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

  • Písemná zkouška
  • Ústní zkouška
  • Praktická zkouška

Výsledkem a dokladem složení závěrečné zkoušky je výuční list.

 

Závěrečné zkoušky v náhradním termínu – červen 2022

Obor 66-51-H/01 Prodavač – zbraně a střelivo

  • Písemná zkouška – 15. 9. 2022 od 8.00 hod.
  • Praktická zkouška – 15. 9. 2022 od 13.00 hod.
  • Ústní zkouška – 16. 9. 2022 od 8.00 hod.

Žák, který se chce zúčastnit opravného termínu ZZ musí o tuto zkoušku písemně požádat a to nejpozději 1 měsíc před konáním ZZ.

Přihláška k opravné/náhradní závěrečné zkoušce