Závěrečné zkoušky dálkového studia

Závěrečná zkouška s výučním listem

Závěrečné zkoušky učebního oboru puškař, prodavač - zbraně a střelivo a umělecký rytec jsou organizovány na základě Vyhlášky MŠ ČR č.47/2005 Sb. o ukončování vzdělání ve středních školách závěrečnou zkouškou.

Závěrečné zkoušky budou provádět jen ti žáci, kteří ukončí úspěšně poslední ročník studia.

Závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

  • Písemná zkouška
  • Ústní zkouška
  • Praktická zkouška

Výsledkem a dokladem složení závěrečné zkoušky je výuční list.

Přihláška k opravné/náhradní závěrečné zkoušce