Středoškolská odborná činnost

logo SOČ (1)

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je soutěž autorů odborných prací. Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, garantem od ledna 2020 pak Národní pedagogický institut České republiky. Průběh soutěže SOČ řídí Ústřední komise SOČ, kterou na návrh odstupující ÚK jmenuje NPI ČR.

Soutěže SOČ se mohou zúčastnit žáci a žákyně denního studia všech typů středních škol, případně nadaní žáci základních škol a studenti prvního ročníku vyšších odborných škol, kteří v době konání soutěže nepřekročí 21 let věku. Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech a uskutečňuje se formou soutěžních přehlídek nejlepších individuálních nebo kolektivních prací, které autoři osobně obhajují před porotou. Nejúspěšnější řešitelé mohou být vybráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.

 

SOČ 2023-1