STIPENDIA

JUNIOR ZBROJOVÁK

Stipendijní  program pro studenty technických oborů středních škol a učilišť. Základem je praxe v České zbrojovce a.s. Vše vrcholí garancí pracovního místa v České zbrojovce, finanční a materiální podporou během studia.

Junior zbrojovákem se můžete stát od 1. ročníku studia na SŠ nebo učilišti.

Jak se stát Junior zbrojovákem?

Vyplň formuláře a odevzdej je na sekretariátu školy.

Žádost o zařazení do stipendijního programu JUNIOR ZBROVÁK

Souhlas se zpracováním osobních údajů.

.

 Výhody programu: 

prospěchová stipendia v hodnotě až 10 000 Kč / školní rok;

oborová stipendia v hodnotě až 500 Kč/měsíc;

bezplatné obědy v hodnotě až 6 000 Kč / školní rok;

placená školní praxe v rámci praktického vyučování, popř. dobrovolné praxe v České zbrojovce;

garance pracovního místa.

 

STIPENDIUM NA PODPORU TECHNICKÉ VZDĚLANOSTI 

Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod a Nadace Rudolfa Ovčaří zajišťují stipendijní program pro studenty strojírenských a technických SŠ a VŠ. Stipendium nezavazuje k budoucímu profesnímu uplatnění v České zbrojovce a.s. 

Jak postupovat?

Zašli motivační dopis a strukturovaný životopis vč. fotografie na elektronickou adresu: vaculikovav@czub.cz.

Splníš-li kritéria, budeš pozván k pohovoru. 

Uspěješ-li, absolvuješ II. kolo výběrového řízení – talentové testy studijního a pracovního potenciálu.

Budou-li vyhodnoceny jako doporučující, dostaneš stipendium.

Kolik to dělá? 

Až 12 000 Kč jednorázově při studiu na SŠ.

Až 16 000 Kč jednorázově při studiu na VŠ – Bc.

Až 20 000 Kč jednorázově při studiu na VŠ – Ing., Mgr.

Až 30 000 Kč jednorázově při postgraduálním studiu.

Možnosti spolupráce s firmou:

absolvování povinné bezplatné praxe; 

spolupráce v rámci vypracování seminární, bakalářské nebo diplomové práce.

 

PODPORA ŘEMESEL V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

Stipendium Zlínského kraje na podporu řemeslných oborů 

Žákům denní formy vzdělávání jsou poskytovány ve vybraných oborech poskytujících střední vzdělání s výučním listem kategorie H (Obráběč kovů), a to při splnění dále uvedených podmínek finanční prostředky. Finanční podpora je poskytována z rozpočtu Zlínského kraje prostřednictvím příslušných středních škol se sídlem na území Zlínského kraje.

Výše finanční podpory žákům vybraných oborů vzdělání

1. ročník:         300 Kč měsíčně, září až červen, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 500 Kč

2. ročník:         400 Kč měsíčně, září až červen, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2 500 Kč

3. ročník:         500 Kč měsíčně, září až leden, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 3 000 Kč

Bližší informace najdete na: portálu ZKOLA

 

 ZKOLA_logo_RGB (1)

Informačí a vzdělávací portál školství Zlínského kraje určený pedagogům, žákům, studentům a jejich rodičům.

web: ZKOLA.CZ