ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Závěrečná zkouška s výučním listem

Závěrečné zkoušky učebního oboru puškař, obráběč kovů-obsluha CNC, nástrojář – rytec kovů jsou organizovány na základě Vyhlášky MŠ ČR č.47/2005 Sb. o ukončování vzdělání ve středních školách závěrečnou zkouškou.

Závěrečné zkoušky budou provádět jen ti žáci, kteří ukončí úspěšně poslední ročník studia.

Závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

-      Písemná zkouška

-      Ústní zkouška

-      Praktická zkouška

Výsledkem a dokladem složení závěrečné zkoušky je výuční list.

Ve školním roce 2020/2021 budou v souladu s Opatřením obecné povahy, Závěrečné zkoušky, č. j. MSMT-3258/2021-1 ze dne 29. ledna 2021 a Věcným záměrem úprav závěrečné zkoušky 2021 ze dne 28. ledna 2021 žáci konat

závěrečnou zkoušku praktickou a závěrečnou zkoušku ústní.

 

Závěrečné zkoušky L0+H

Ve školním roce 2020/2021 budou v souladu s Opatřením obecné povahy, Závěrečné zkoušky, č. j. MSMT-3258/2021-1 ze dne 29. ledna 2021 a Věcným záměrem úprav závěrečné zkoušky 2021 ze dne 28. ledna 2021 žáci konat závěrečnou zkoušku praktickou a závěrečnou zkoušku ústní.

Termíny závěrečných zkoušek L0+H

Praktická zkouška

Třída UM3 – MS               14. září 2021 – 15. září 2021

Třída UM3 – UR               14. září 2021 – 16. září 2021

Třída TP3                         14. září 2021 – 16. září 2021

 

Ústní zkouška

Třída UM3 – MS               20. září 2021

Třída UM3 – UR               20. září 2021

Třída TP3                         21. září 2021 – 22. září 2021

 

Žáci mají uděleno studijní volno ve dnech 8. září - 13. září 2021.

 

V Uherském Brodě 15. června 2021