Přijímací řízení

Způsoby podání přihlášek

Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

Vyberte si pouze jednu z možností, ideálně tu první.

Elektronickou přihlášku bude možné podat od 1.2.2024 do 20.2.2024 na maturitní i nematuritní obory v systému Dipsy.

Elektronicky 

Pokud máte elektronickou identitu, můžete podat přihlášku zcela jednoduše online.

 • Přihlásíte se do systému, ten je napojen na registr obyvatel, díky kterému uvidíte seznam svých dětí, ze kterých vyberete to, které chcete přihlásit. Nevyplňujete už žádné osobní údaje.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. 
 • Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje pro příslušný obor vzdělání doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
 • Potvrdíte odeslání, přijde Vám e-mail s potvrzením a to je vše.

Podáním výpisu vytištěného z online systému

Vše vyplníte online, ale bez přihlášení, proto se Vám nebudou předvyplňovat údaje z registru obyvatel a musíte všechny vyplnit. Nahrajete přílohy přihlášky. Ze systému vytisknete výpis přihlášky, podepíšete ho a doručíte na Vámi vybrané školy (poštou, osobně, datovou schránkou).

 • Vstoupíte do systému bez přihlášení a vyplníte potřebné osobní údaje o sobě i svém dítěti.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Jsou zde uvedeny přehledné informace o každé škole, například počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek v minulých letech.
 • Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
 • Potvrdíte odeslání a následně obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích e-mail s výpisem přihlášky k vytištění.
 • Získaný výpis vytisknete (tolikrát, na kolik škol se hlásíte), podepíšete jej a doručíte v listinné podobě do každé vybrané školy (bez příloh).

Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami

Vyplníte klasickou listinnou přihlášku a doručíte ji do každé zvolené školy. Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy, které daná škola/obor požaduje. Každá přihláška musí mít obory uvedené ve stejném pořadí dle zvolené priority pro přijetí.

Tiskopis listinné přihlášky


Prioritizace

V přihlášce závazně zvolíte pořadí oborů vzdělání v jednotlivých školách podle Vaší priority. Co to znamená?

Své vybrané školy a jejich obory vzdělání seřadíte do pořadí podle toho, kam chcete nejvíce. Pokud se uchazeč umístí "nad čarou" ve více školách, bude systémem přiřazen na první z nich. Nejvíce chci do školy č. 1, pokud se nedostanu do školy č. 1, pak chci do školy č. 2, pokud se nedostanu ani do té, pak chci do školy č. 3.

Priorita (pořadí) oborů vzdělání v přihlášce nemá vliv na pořadí uchazečů ve výsledkové listině školy.
Priorita má vliv na výběr školy/oboru vzdělání až v případě, kdy se uchazeč umístí "nad čarou" ve více než jedné výsledkové listině.
Toto pořadí je důležité pro určení, na jakou školu/obor budete přijati. Pokud budete "nad čarou" ve více oborech, automaticky budete přijati do toho z nich, který jste označili jako první. Do zbývajících oborů již nebudete moct být v daném kole přijati. Pokud se do svého prvního oboru nedostanete, ale do druhého ano, budete přijati do druhého.


Potvrzení od lékaře

Potvrzení není součástí přihlášky a musí se doložit na samostatném dokumentu. Potvrzení je potřeba pro všechny obory, které naše škola nabízí. 
Formulář: Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání


Přihláška do 1. kola přijímacího řízení

Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat:

 • až 3 přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),
 • až 2 přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

Pokud jste v listopadu podali 2 přihlášky do oborů s talentovou zkouškou, můžete se v únoru přihlásit do dalších 3 oborů bez talentové zkoušky, budete tedy v přihlášce rovnat do pořadí celkem 5 oborů.

Termín přijímacích zkoušek na maturitní obory:

 • 1. termín – 12. dubna 2024
 • 2. termín – 15. dubna 2024
 • náhradní termíny: 29. a 30. dubna 2024

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro všechny obory (maturitní, nematuritní, s talentovou zkouškou): 15. května 2024


Podání přihlášky v rámci L0+H

Umožňujeme získání výučního listu ve 3. ročníku maturitních oborů v rámci L0+H.
Na přihlášce napište příslušný obor vzdělání s maturitní zkouškou i doplňující obor vzdělání s výučním listem. Pro účely zadání do DIPSY se bude tento obor zadávat pod oborem s maturitní zkouškou L0 a v zaměření školního vzdělávacího programu se uvede, že se jedná o kombinaci s oborem H.

23-69-L/01 Technik-puškař – doplňující obor 23-69-H/01 Puškař
23-45-L/01 Mechanik seřizovač – doplňující obor 23-56-H/01 Obráběč kovů
82-51-L/01 Umeleckořemeslné zpracování kovů (práce rytecké) – doplňující obor 23-52-H/01 Nástrojař (rytec kovů)


Více informací najdete na https://www.prihlaskynastredni.cz/

 

Název oboru Kód oboru Forma studia Délka studia Způsob ukončení Počet přijímaných žáků Přijímací zkoušky Potvrzení lékaře
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 denní 4 maturitní zkouška 6
Technik-puškař 23-69-L/01 denní 4 maturitní zkouška 44 ✓ 
Uměleckořemeslné zpracování kovů – práce rytecké 82-51-L/01 denní 4 maturitní zkouška 10
talentová zkouška
Obráběč kovů 23-56-H/01 denní 3 závěrečná zkouška 6 ×
Puškař 23-69-H/01 denní 3 závěrečná zkouška 24 ×
Prodavač – zbraně a střelivo 66-51-H/01 dálková
(pro dospělé)
2 závěrečná zkouška 12 ×
Puškař 23-69-H/01 dálková
(pro dospělé)
2 závěrečná zkouška 36 ×
Umělecký rytec 82-51-09/H dálková
(pro dospělé)
2 závěrečná zkouška 12 ×