UMĚLECKOŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ (UŘZK)

4letý maturitní obor

JV9_2028

 

      Přihláška ke studiu      

            Učební plány            

Kritéria přijímacího řízení

KÓD OBORU:

82-51-L/01

ZAMĚŘENÍ OBORU:

Práce rytecké

POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ:

10 žáků

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

Formou talentové zkoušky. Více o přijímacím řízení.

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání.

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY V RÁMCI L0 + H

Umožňujeme získání výučního listu ve 3. ročníku maturitních oborů v rámci L0+H.
V případě, že máte o výuční list zájem, uvedete v přihlášce příslušný obor vzdělání s maturitní zkouškou i doplňující obor vzdělání s výučním listem. 
Doplňujícím oborem maturitního oboru UŘZK je 23-52-H/01 Nástrojař – rytec kovů.

OBSAH VZDĚLÁNÍ

Ovládat základní výtvarné vyjadřovací prostředky a techniky

Prohlubování odborných znalostí studiem soudobých a historických slohových výtvarných prvků

Ovládat tradiční technologické postupy a techniky, principy konstruování výrobků a umět připravit jejich výrobu

Zhotovovat uměleckořemeslné dekorativní a užitné předměty z kovů podle výkresové dokumentace

Provádět opravy a rekonstrukce původních výrobků nebo prací

UPLATNĚNÍ ABSOLOVENTA

Umělecký kovář a zámečník

Umělecký pasíř

Umělecký rytec.

Provádění a obnova replik slohových prací

Návrhář

Technolog

JV9_8502

MOŽNOST DALŠÍHO VZDĚLÁNÍ

Pokračování ve studiu na vysoké škole nebo vyšší odborné škole uměleckého směru.