82-51-L/01 UMĚLECKOŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ (UŘZK)

ZAMĚŘENÍ OBORU

Práce rytecké

DÉLKA STUDIA

4 roky

ZPŮSOB ZAKONČENÍ

Maturitní zkouška

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY V RÁMCI L0 + H

Umožňujeme získání výučního listu ve 3. ročníku maturitních oborů v rámci L0+H.
V případě, že máte o výuční list zájem, uvedete v přihlášce příslušný obor vzdělání s maturitní zkouškou i doplňující obor vzdělání s výučním listem. 
Doplňujícím oborem maturitního oboru UŘZK je 23-52-H/01 Nástrojař – rytec kovů.

OBSAH VZDĚLÁNÍ

Ovládat základní výtvarné vyjadřovací prostředky a techniky

Prohlubování odborných znalostí studiem soudobých a historických slohových výtvarných prvků

Ovládat tradiční technologické postupy a techniky, principy konstruování výrobků a umět připravit jejich výrobu

Zhotovovat uměleckořemeslné dekorativní a užitné předměty z kovů podle výkresové dokumentace

Provádět opravy a rekonstrukce původních výrobků nebo prací

UPLATNĚNÍ ABSOLOVENTA

Umělecký kovář a zámečník

Umělecký pasíř

Umělecký rytec.

Provádění a obnova replik slohových prací

MOŽNOST DALŠÍHO VZDĚLÁNÍ

Pokračování ve studiu na vysoké škole nebo vyšší odborné škole uměleckého směru.

 

 

Přihláška ke studiu